WHO, hovesæde, Genève

Masterplan for optimering af WHO's arbejdsmiljø med fokus på samarbejde og kulturel diversitet

Kategori

Workplace design

Sted

Genève, Schweiz

År

2007

Status

Afsluttet

Størrelse

71.000 m²

Kunde(r)

WHO, World Health Organization

Arbejdspladser

2.500

I forbindelse med ønsket om en gennemgribende renovering og omstrukturering i WHO i Genève vandt PLH den indledende konkurrence vedrørende indretningskoncept. Med reference til de mange forskellige nationaliteter, der samarbejder i WHO, byggede PLH forslaget op omkring konceptet “spices of the world”. PLH udarbejdede efterfølgende en gennemgribende organisationsanalyse, der fungerede som grundlag for det videre arbejde med udvikling af en masterplan.

Selve anlægget består af adskillige bygninger af forskellig alder og stand, hvoraf den senmodernistiske hovedbygning tegnet af Jean Tschumi er den mest markante med mange stærke rumligheder - blandt andre foyerområdet og konferencesalen. Ligesom de øvrige bygninger mangler den dog den fleksibilitet, som svarer til det moderne WHO’s dynamiske karakter.

Kontakt:
Paulette Christophersen
+ 45 2464 7133
psc@plh.dk

PLH udviklede projektet gennem en yderst interaktiv proces, som inkluderede mere end 100 interviews, dialogmøder og præsentationer for personalet. Gennem denne proces skabtes et overblik over WHO’s behov på alle niveauer - fra de overordnede organisatoriske til de daglige behov for de enkelte brugere. Da hovedkvarteret i Genève er omdrejningspunktet i WHO’s globale aktiviteter, var det en forudsætning, at de kulturelle og funktionelle behov for brugere i andre dele af verden også blev inkluderet i overvejelserne. Gennem den interaktive proces udviklede PLH en masterplan for moderniseringen af hovedkvarterets faciliteter og en konceptplan for hovedbygningerne.

Det overordnede design tog udgangspunkt i en omdannelse af den eksisterende lukkede cellestruktur til et åbent arbejdsmiljø, der optimerer dagslysindfald i bygningen og fremmer mulighederne for at arbejde mere på tværs af afdelingerne. Planen er sammensat af private zoner til de permanente arbejdsgrupper og fælleszoner til café, pause og uformelle mødearealer. Selve arbejdsområderne er underdelt i mindre og overskuelige naboskaber.

PLH udviklede desuden adskillige scenarier for at vise, hvordan WHO kunne bruge bygningerne og tilpasse sig til nye behov i fremtiden. Dette inkluderede en analyse af kernefunktionerne, som skulle skabe et bedre ”hjerte” eller ”landsbytorv” i hovedkvarteret. Derudover blev der udarbejdet budgetvurderinger til anvendelse i finansieringsprocessen.