Vandværk, Regnemark

Vandværket ved Regnemark er sammen med vandværkerne ved Islev og Slangerup tegnet ud fra en designmanual, som PLH Arkitekter har udarbejdet i samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR.

Kategorier

  • Forsyning og ressourcer
  • Erhverv

Sted

Regnemark

År

2020 – 2025

Status

I gang

Størrelse

13.680 m²

Kunde(r)

HOFOR

Hold

COWI

Bæredygtighed

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

Det kommende vandværk opføres som en aflang bygning i et fint naturområde nær Køge Å og bliver særligt tilpasset omgivelserne. For at mindske den visuelle volumen bliver bygningen delt op i mindre enheder.

Facaden, der møder gæster og ansatte, udføres i genbrugstegl. Dette er med til at fremhæve tilknytningen til det eksisterende vandværk og de boliger, der allerede er på grunden. Samtidig giver det bygningen et varmt og imødekommende udtryk ved ankomsten. De øvrige facadeflader bliver i fiberbeton og termomodificeret asketræ, der monteres lodret for at give længst mulig levetid.

Bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt for vandværket ved Regnemark. Der er i designfasen lagt vægt på materialer med lang holdbarhed og lav CO2-udledning, ligesom der er fokus på at minimere energiforbruget. Vandværket er det første vandværk, der er tilmeldt Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, hvor der sættes grænser for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, og hvor erfaringerne i sidste ende bidrager til at forme kommende lovgivning.

Kontakt:
Sally Rudgaard Jessen
saj@plh.dk
T: +45 2720 6997

Unikke vandværker med et fælles koncept

PLH Arkitekter har gennem grundige analyser af vandværkernes funktioner sammenholdt med æstetiske visioner og fokus på bæredygtighed, robusthed og lang levetid udarbejdet en samlet designmanual for vandværkerne ved Regnemark, Islev og Slangerup. Manualen binder tråde mellem både funktion og design og danner dermed grundlag for alle beslutninger: Fra de store linjer som værkernes opbygning og placering af procesanlæg til konkrete detaljer som valg af facadematerialer, gulve og øvrige elementer.

I arbejdet med designmanualen er værkernes funktioner brudt ned og inddelt i tre hovedgrupper af byggeklodser, som hver består af de rum, der skal til for at varetage en funktion. Dermed kan byggeklodserne flyttes rundt, justeres i størrelse og tilpasses omgivelserne afhængig af de individuelle vandværkers behov.

Designmanualen sikrer samtidig en ensartet opbygning af de nye vandværker, så borgere og besøgende let kan se, at der er tale om et af HOFOR's værker. For gæster og ikke mindst ansatte, der har deres daglige gang på værkerne, vil den visuelle udformning og indretningen også være genkendelig.

De tre bygningers facader opbygges med et ensartet udtryk i materialer som tegl, træbeklædning eller fiberbeton med vægt på, at den enkle arkitektur i materialevalg og detaljer signalerer effektive, industrielle anlæg.

Facadematerialerne er i designmanualen valgt ud fra arkitektoniske, bæredygtige kriterier, som skal sikre høj kvalitet og mindst muligt vedligehold fremover. Den bæredygtige profil går igen, når det kommer til værkernes energiforbrug, som blandt andet suppleres af solceller i eller omkring bygningerne.