Amager Centret, København

Åben og grøn arkitektur skaber nye rammer for shopping og caféliv på Amager.

Kategorier

  • Urban
  • Butikker

Sted

København, Danmark

År

2013 – 2020

Status

Afsluttet

Størrelse

34.700 m² hvor 4.800 m² heraf er nyt byggeri + 10.600 m² nyt parkeringhus

Kunde(r)

DSC – Danske Shoppingcentre / Danica

Hold

COWI, DEAS A/S
Spacelab Arkitekter
Hoffmann A/S

Parkeringspladser

340 bilparkeringspladser + 206 cykelparkering heraf 131 overdækkede

Det nye Amagercenter er designet med fokus på at skabe et åbent og moderne center med respekt for centrets historie og tidligere funktion som fabriksbyggeri.

Formålet med moderniseringen har været at designe et center, som inviterer lokalsamfundet til at mødes i mere åbne, grønne og hyggelige rammer end hidtil. I dag byder Amager Centret bl.a. på Danmarks største plantevæg, en grøn gårdhave, større lysindfald, samt intime og hyggelige områder for caféliv og lokale mødesteder for bydelens beboere.

PLH Arkitekter har stået for ombygningen af det historiske center, som officielt genåbnede i september 2020.

Fra lukket kommercielt shopping center til åbent byrum

Et af de vigtigste aspekter ved ombygningen af Amager Centret har været at ændre dets identitet fra et lukket, introvert center til et åbent og imødekommende center, der i harmoni med lokalområdets karakter, supplerer og styrker dets egenart og attraktivitet. Det ønske er opnået ved at fremhæve og forstærke den oprindelige arkitektur. Effektarkitekturen, som var påført huset i 2008, er skrællet af og centrets facader er blevet hvidmalet, samt har man udnyttet gårdrummet fulde potentiale.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Et åbent og grønt gårdrum
Amager Centrets gårdrum har som en del af moderniseringen fået en mere aktiv rolle. Det er blevet åbnet op og givet flere indgange – både direkte fra gaden og gennem cafémiljøerne i centrets stueetage. Gården giver centrets caféer mulighed for at yde udeservering, så de lokale borgere kan nyde mad og drikke i frisk luft omringet af Danmarks største plantevæg. Gårdrummets er desuden designet med henblik på at skabe en intim atmosfære ved bl.a. nye tilbygninger. Derudover er gården geometrisk blevet mindre rektangulær, så den ikke virker så planlagt og forudsigelig. De nye bygninger er bygget i genbrugsteglsten, så fabriksarkitekturen bevares og forstærkes.

Det skal yderligere nævnes, at den eksisterende tagterrasse er blevet udvidet, så den strækker sig langs hele den ene bygningsfacade, og så er endnu en tagterrasse blevet anlagt ved et nyt kontorlejemål i det sydøstlige hjørne.

Et grønt center

Amager Centret nye åbne design med en grøn gårdhave, lysindfald og tagterrasser skaber et lyst miljø, som danner rammer for intimitet og hygge. På ydersiden af bygningen snor Danmarks største plantevæg sig som et reb, der forener øens grønne kendetegn med bygningens industrielle fortid som rebfabrik. Plantevæggen byder desuden på dyre- og planteliv, som tilføjer natur og øget biodiversitet til den urbane setting.

Modernisering med respekt for historien

Både med den grønne plantevæg, facaderne og indvendigt i bygningen har der været fokus på at bevare og genopbygge med respekt for bygningens historie som rebfabrik. Amager Centret har siden 1975 været et shoppingcenter, men bygningerne går helt tilbage til 1940, hvor de havde funktion som rebfabrik. Den hvide facade og bygningens to tårne er bevaret fra tiden som fabrik. I centrets indendørs gader kan besøgende også finde dæksler med reb og datoer helt tilbage fra centrets begyndelse. Plantevæggen er desuden udtænkt, så mønstret ligner flettet reb.

Forbedret centerflow og nyt parkeringshus

En del af moderniseringen bestod også i at skabe en langt bedre infrastruktur i Amager Centret. Shoppinggader med døde ender er blevet åbnet op ved hjælp af dobbelthøje rum og rundgange, som skaber flow. De dobbelthøje rum knytter etagerne sammen og etablerer rummelighed og nye torvedannelser, som desuden er gjort interessante og oplevelsesrige ved at have butikker på alle sider.

Amager Centret har udover et bedre flow også fået et større areal til butikker. Arealet er hentet fra det gamle parkeringshus, som ved moderniseringer er blevet optimeret. Det gamle parkeringshus blev revet ned og bygget op på ny - mindre men højere og slankere med samme antal P-pladser.

Vi har gjort meget ud af at skabe et hyggeligt gårdrum med indre-by stemning, hvor områdets beboere har lyst til at mødes – og i respekt for de omkringliggende bygninger. Facaderne bliver lyse, åbne og taktile, og ved hjælp af nye tilbygninger bliver gårdrummet enkelt og mindre rektangulært. Det skaber en intim stemning, hvor folk har lyst til at opholde sig længere.

- Jesper Spager, senior projekt leder hos PLH Arkitekter.