PLH Arkitekter er værter for det dansk-australske udvekslingsprogrammet ‘MADE by the Opera House’

I år er PLH Arkitekter værter for det dansk-australske udvekslingsprogram ’MADE by the Opera House’. I dag, mandag den 13. januar begynder fem australske arkitekt-, ingeniør- og designstuderende deres udveksling i Danmark. I løbet af seks uger skal de studerende samarbejde om et tværfagligt projekt med særligt fokus på Jørn Utzons arbejdsmetoder.

I dag, mandag den 13. januar begynder fem australske arkitekt-, ingeniør- og designstuderende udvekslingsprogrammet ’MADE by the Opera House’ hos PLH Arkitekter. De studerende skal bruge frem til den 20. februar, hvor de skal samarbejde om et tværfagligt projekt, der består at nyfortolke Allerhuset i København til fremtidige scenarier - 2030 og 2050. Målet er, at de studerende skal lære at arbejde på tværs af discipliner ved at samarbejde om et projekt, der rummer både arkitektoniske, ingeniørmæssige og designrelaterede problemstillinger.

I løbet af de seks uger vil de studerende deltage i master-classes, studieture, vejledning mm.

De fem australske studerende er:

- Aislinn King, Fine Arts (Design for Performance), National Institute for Dramatic Art

- Bobbie Bayley, Architecture, University of Newcastle

- Irene Clarke, Civil Engineering/Design in Architecture, University of Sydney

- Muthu Kumaran, Engineering (Mechatronics), Western Sydney University

- Stephanie Palmer, Engineering (Professional Engineering Practice/Civil and Environmental), University of Technology Sydney

Fremtidens arbejdsliv

De fem studerende skal samarbejde om en fiktiv opgave, hvor de skal skabe en integreret og fleksibel designløsning til fremtidens brugere af Allerhuset i København.

Her skal de bl.a. finde ud, hvad der identificerer kommende generationer og deres arbejdsliv. Desuden skal de se på, hvordan fremtidens tendenser i forskellige arbejdskulturer kan integreres i det fysiske rum. I projektet bliver de bedt om at overveje facader, layout, bæredygtighed, bygningens livscyklus og meget mere.

Til slut vil gruppen præsentere deres projekt, løsninger og læring til en reception, som bliver afholdt hos PLH Arkitekter.

Læs mere om Allerhuset her

MADE by the Opera House

MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) by the Opera House er et udvekslingsprogram mellem danske og australske arkitekt-, ingeniør-, og designstuderende. Programmet bygger videre på forbindelsen der opstod mellem Danmark og Australien omkring Jørn Utzons projekt ’Sydney Opera House’. MADE by the Opera House handler om at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Operahuset.

Udvekslingsprogrammet er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust, Det Kongelig Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Henrik Frode Obel Foundation, Dreyers fond, Arup, Steensen Varming, The NSW Architect Registration Board og AMP Capital.

Programmet blev skabt i forbindelse med Operahusets 40-års jubilæum i 2013 og vil løbe frem til 2023, hvor det afsluttes ved Sydney Operaens 50-års jubilæum. I løbet af dette tidsrum vil i alt 100 studerende have været en del af MADE-programmet.

Læs mere om MADE her

Allerhuset – Fotograf: Giuseppe Liverino