Nyborg får nyt sundhedshus med hjælp fra PLH Arkitekter

Sundhedstilbuddene i Nyborg får et stort løft, når et splinternyt og topmoderne sundhedshus efter planen står færdigt i 2024. Med omfattende ekspertise inden for funktionalitet og brugerbehov er PLH Arkitekter bygherrerådgiver for Nyborg Kommune.

Når patienter og borgere i Nyborg Kommune i fremtiden skal til lægen, have tjekket tænderne, har problemer med hørelsen eller ondt i ryggen, kan de få hjælp i et over 5.000 m² nyt stort sundhedshus.

I arbejdet med den nye bygning, der samler både private, kommunale og regionale sundhedstilbud, er Kuben Management sammen med PLH Arkitekter og MOE valgt som bygherrerådgivere. Som en del af projektet har PLH Arkitekter blandt andet udarbejdet byggeprogram og gennemført et omfattende inddragelsesforløb med de kommende lejere og brugere, så huset lever op til de fremtidige behov.

Det nye sundhedshus er tegnet af Cubo Arkitekter og kommer til at ligge i Nyborg på den tidligere DSB-grund mellem Holmens Boulevard, Storebæltsvej og Knudshovedvej. Kommunen har valgt C.C. Contractor som totalentreprenør.

PLH Arkitekter fortsætter som bygherrerådgiver sammen med det øvrige team frem til åbningen af sundhedshuset.

Byggeriet forventes at gå i gang i marts 2023 og stå færdigt i august 2024.

Alle visualiseringer: Cubo Arkitekter

Alle visualiseringer: Cubo Arkitekter

Alle visualiseringer: Cubo Arkitekter