Seks års arbejde fejret med rejsegilde på Amager Centret

Torsdag den 16. januar var over 200 mennesker samlet for at fejre seks års intensivt arbejde på Amager Centeret. Med respekt for den oprindelige arkitektur har PLH Arkitekter, COWI og Hoffmann for Danske Shoppingcentre omdannet et lukket bygning til et inviterende center med åbne facader, spændende gårdrum og tagterrasse. Hele ombygningsteamet har arbejdet på højtryk for at realisere forandringerne – alt imens centret var i drift, og alle butikkerne havde åbent.

Den officielle åbning af det nye Amager Centret er den 1. september 2020.

Over 200 mennesker var samlet

Håndværkere, entreprenør, ingeniør og PLH Arkitekter var med til rejsegildet på Amager Centret torsdag den 16. januar. Over 200 mennesker var samlet for at fejre, at seks års intensivt arbejde snart er ovre. Thøger Østberg, projektchef i Hoffmann, bød alle velkommen og glædede sig over, at byggeriet er godt på vej. I hans tale takkede han de dygtige og arbejdssomme håndværkere for et flot byggeri.

Thøger Østberg, projektchef i Hoffmann.

En stor milepæl i byggeriets historie

Jesper Faurholdt, CEO, Danske Shoppingcentre, lagde vægt på, at rejsegildet markerer en stor milepæl i byggeriets historie, og det er håndværkernes fest.

Amager Centret har været ombygget ad flere omgange. Hovedparten af de oprindelige bygninger stammer fra omkring 1940 - opført som en del af Jacob Holm & Sønners rebslageri. Da centret seneste ombygning er fra 2008 glædede Jesper Faurholdt sig over, at Amager nu får et moderne shoppingcentre med en inviterende gårdhave:

”Vi får et center, der før var nedslidt og utidssvarende, men som nu kommer til at stå som et topmoderne shopping mekka med masser af spændende butikker og restauranter. Vi får en gård, som før blev brugt til opbevaring af affaldscontainere, men som fremover bliver stedets nye grønne gårdhave – en oase med restauranter og udendørsliv,” fortalte Jesper Faurholdt, CEO, Danske Shoppingcentre.

I hans tale takkede han for det gode samarbejde i hele byggeprocessen.

”En stor tak til arkitekterne, PLH Arkitekter, med Jesper Spager i spidsen for at have skabt idéerne til byggeriets endelige udformning.” Jesper Faurholdt sluttede sin tale med at udbringe et trefoldigt hurra for Amager Centret og håndværkerne.

”En stor tak til arkitekterne, PLH Arkitekter, med Jesper Spager i spidsen for at have skabt idéerne til byggeriets endelige udformning,” fortalte Jesper Faurholdt, CEO, Danske Shoppingcentre.

Jesper Faurholdt, CEO, Danske Shoppingcentre.

”Det er perfekt, det I har lavet herude”

Dernæst talte Kim Jensen, Centre Manager i DEAS. Han takkede alle håndværkerne, entreprenør, ingeniør og arkitekter for det gode samarbejde:

”Jeg vil gerne takke PLH Arkitekter for, at I har fanget den idé, vi havde med centeret. I har arbejdet videre på vores idéer med det urbane og det industrielle, og I har bevaret centrets hygge. (..) Jeg synes, at I har gjort det super godt. I har lyttet til os og er kommet med gode forslag, når vi har været udfordret. Det er perfekt det, I har lavet herude,” fortalte Kim Jensen, center manager i DEAS.

”Jeg vil gerne takke PLH Arkitekter for, at I har fanget den idé, vi havde med centeret. I har arbejdet videre på vores idéer med det urbane og det industrielle, og I har bevaret centrets hygge. (..) Jeg synes, at I har gjort det super godt. I har lyttet til os og er kommet med gode forslag, når vi har været udfordret. Det er perfekt det, I har lavet herude,” fortalte Kim Jensen, center manager i DEAS.

Kim Jensen, Centre Manager i DEAS.

Skabt nyt i respekt for bygningens historie

I løbet kort tid har Amager udviklet sig til et attraktivt område med naturen tæt på, nye boligområder og et nyt, moderne shopping center - Amager Centret. Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør i Hoffmann, takkede både håndværkere, entreprenør, ingeniør og arkitekter:

”PLH, COWI og Hoffmann blev hyret til opgaven, og jeg synes, at vi har haft et godt samarbejde, hvor vi både har skabt nyt, men hvor vi også har haft respekt for det industrielle look i bygningen,” fortalte Torben Bjørk Nielsen.

Torben Bjørk Nielsen, administrerende direktør i Hoffmann.

Ombygning af et center i drift

Da projektet var på sit højeste havde PLH Arkitekter et team på 13 arkitekter og konstruktører, der arbejdede på et fælles projektkontor på Amager Centret. Hele ombygningsteamet har arbejdet på højtryk for at realisere forandringerne – alt imens centret var i drift, og alle butikkerne havde åbent.

Fra lukket center til kulturelt centrum

PLH Arkitekter har transformeret centrets identitet fra at være en lukket bygning til at blive mere åbent og attraktivt - Amagerbros nye inviterende center, hvor områdets beboere kan mødes. Centret åbnes op i gadeplan, der er etableret nye butikker og skabt en forbedret flow i centret bl.a. ved etablering af en ny rundgang på 1.sal. Blandt de nye tiltag får Amager Centret en grønt udflugtsmål for områdets beboere. Den åbne gård midt i centret bliver omdannet til et grønt byrum med en række nye restauranter og cafeer. Gårdrummet får nordens største grønne væg beklædt med en mangfoldighed af planter.

”Vi har gjort meget ud af at skabe et hyggeligt gårdrum med indre-by stemning, hvor områdets beboere har lyst til at mødes – og i respekt for de omkringliggende bygninger. Facaderne bliver lyse, åbne og taktile, og ved hjælp af nye tilbygninger bliver gårdrummet enkelt og mindre rektangulært. Det skaber en intim stemning, hvor folk har lyst til at opholde sig længere”, siger Jesper Spager, senior projekt leder hos PLH Arkitekter.

Det grønne gårdrum bliver ikke det eneste nye udeareal – de besøgende får også glæde af en stor 1.400 m2 sydvestvendt tagterrasse udstyret med byrumsinventar.


Team
Hoffmann er valgt som entreprenør på opgaven sammen med PLH Arkitekter og COWI som rådgivende ingeniører. Bygherren er Danske Shoppingcentre.

Læs mere om Amager Centret her