Partnere og arkitekter Paulette Christophersen og Søren Mølbak talte om fremtidens arbejdspladser på Nohrcons konference.

Hvordan udnytter man bedst bygninger, så de støtter op om organisationen og passer til de aktiviteter, der skal foregå i dem? Hvilke trends og tendenser ser vi lige nu inden for kontorindretningsverden, og hvordan vil de udvikle de sig? Det var nogle af de spørgsmål som partnere og arkitekter Søren Mølbak og Paulette Christophersen havde oppe og vende på Nohrcon’s konference om fremtidens kontor i går.

Tendenser i fremtidens kontorindretning: build in ways to stress-down at work.

Paulette Christophersen holdt en halv times oplæg om tendenserne i kontorindretning. Hun havde tre hovedpointer: Først, at det fortsat er vigtigt at designe tilpasningsdygtigt, da bygherrens behov hele tiden ændrer sig. Derfor skal arkitekturen og indretningen være fleksibel og varieret, så arbejdsplads og kontorindretning nemt kan rumme organisationers og virksomheders ændrede behov. Dernæst, at der fortsat er stor efterspørgsel efter branding i arkitektur og indretning. Virksomheder ønsker at tydeliggøre en stærk identitet. Men de ønsker samtidig også at indrette og brande rum og omgivelser, så medarbejderne tiltrækkes og fastholdes på arbejdspladsen. Hendes sidste pointe var, at nu endnu mere end tidligere er fokus på skabe en social bæredygtig arbejdsplads ved bl.a. at designe med planter og grønne områder og sørge for både afslappende time-out områder og sunde bevægelses muligheder. Begge dele bidrager til at reducere stress og understøtter på den måde en glad, sund og produktiv arbejdsstyrke.

Arbejde, uddannelse og hjemmemiljøer smelter sammen

Tendenserne skal ses i lyset af, at den måde vi lever vores liv på er ved at forandre sig markant. Tidligere var et livsforløb opdelt i forskellige livsfaser. Vi brugte ungdommen på at lære og uddanne os. Dernæst kom vi ud på arbejdsmarkedet, hvor vi i arbejdslivet brugte de tillærte kompetencer. Når vi så blev gamle og skulle på pension, havde vi endelig tiden til at leve livet. Nu er faserne mere overlappende og integrerede – vi forventer derfor at vores arbejdsplads skal kunne integrere og facilitere at vi både lever, arbejder og uddanner os samtidig. På fremtidens arbejdsplads smelter kontorer, uddannelsessteder og hjemmemiljøer sammen.

”It is our responsibility as designers to make sure we build in ways to stress-down at work.”
- Paulette Christophersen, partner PLH Arkitekter

Paulette nævnte flere eksempler på PLH-designet arkitektur og indretning, der netop understøtter tendenserne. Herunder et par eksempler:

En bæredygtig arbejdsplads: AB Lietuvos Draudimas’ nye hovedkontor i Litauen.
Her er kombinationen mellem virksomhed og beboelse fokuspunktet. Det urbane miljø trækkes ind i virksomheden, og både beboere og ansatte kan nyde den fælles gårdhave.

Læs mere om AB Lietuvos Draudimas her.

Branding: Høreapparatvirksomheden Sivantos’ nye hovedkontor, Singapore. Lyd-væggen i receptionsområdet skaber en ”wow-effekt” for kunder og besøgende. Samtidig understøtter lyd-væggen og fire hubs de ansattes oplevelse af høreapparat-virksomhedens identitet, kultur og branding omkring lyd – Sound Unites Us.

Læs mere om Sivantos nye hovedkontor her.

Agile og skalerbare arbejdspladser: Ørestad City III, BLVD. 31. bliver et slangeformet kontorhus med skalerbare, fleksible lokaler. Fokus har været at skabe et moderne hus med en sammensmeltning inspireret fra kontor-, hotel-, beboelse- og undervisningsmiljøer.

Læs mere om BLVD. 31 her.

AB Lietuvos Draudimas’ nye hovedkontor i Litauen

Debatpanel: kontormarkedet i høj kurs – forventninger til fremtidens kontor

Kontorbeskæftigelsen i Danmark er rekordhøj, og det kan ses i den massive efterspørgsel på kontorlokaler. Søren Mølbak deltog i en paneldebat, hvor deltagerne fremlagde deres syn på fremtidens kontor – herunder hvilke lokaler der er mest populære, og hvad virksomhederne vægter højest, når de vælger kontor. De øvrige deltagere var Monica Hammer, Head of Office Leasing hos Colliers og Stig Fermi-Erichsen, markeds- og ejendomschef hos KLP Ejendomme.

Fra venstre: Monica Hammer, Head of Office Leasing hos Colliers, Søren Mølbak partner hos PLH Arkitekter, og Stig Fermi-Erichsen, markeds- og ejendomschef hos KLP Ejendomme.