Partner Paulette Christophersen talte på Oslo Design Fair, Trends & Traditions

På hvilken måde kan vi bruge design til at understøtte trivsel og effektivitet på arbejdspladsen? Og hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud? Det var nogle af de spørgsmål, som partner og workplace specialist, Paulette Christophersen, havde oppe og vende på Trends & Traditions pop-up messe på Oslo Design Fair.

Design med mennesket i centrum
Indledningsvis illustrerede Paulette, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at designe kontorbyggerier og workplaces indefra- og ud, med mennesket i centrum.

”Bygninger har ”menneskelige kvaliteter”, da de skal understøtte social interaktion og kultur. Byggeriets funktionelle og tekniske løsninger udarbejder vi for at kunne opfylde brugernes behov. Samtidig skaber bygningers form og udtryk oplevelser og identitet for brugerne”, fortalte Paulette.

Med udgangspunkt i konkrete eksempler på PLH Arkitekters arbejde talte Paulette også om, hvordan workplace design fremmer effektivitet, innovation og trivsel på arbejdspladsen. Det er vigtigt at give medarbejderne valgmuligheder med en varieret arbejdsplads og fleksibelt indrettet arbejdsplads med zoneinddelinger, der understøtter specifikke aktiviteter. For virksomheder og organisationer er der samtidig store økonomiske gevinster i et skræddersyet workplace design:
”For mange virksomheder udgør 85% af deres samlede udgifter medarbejderomkostninger. Til sammenligning er prisen for en optimeret og funktionelt indrettet arbejdsplads lav. Design og indretning af arbejdspladsen har en meget stor indvirkning på medarbejdernes engagement og produktivitet - derfor er det helt skørt ikke at tænke over, hvordan de to udgiftsposter hænger sammen, ” fortalte Paulette.

Fremtidens arbejdsplads
Paulette deltog også i en spændende sofa talk med Henrik Botten Taubøll, Nordisk direktør for Wework, om hvordan fremtidens arbejdsplads kommer til at se ud. Nogle af svarene kan vi allerede nu finde hos de trends, vi ser hos de yngre generationer, der vil udgøre flertallet af arbejdsstyrken om få år.

De yngre medarbejdere ønsker at tilrettelægge deres dag, så den lige præcis understøtter deres helt personlige livsstil. Indtil videre er der stadig et bredt ønske om at arbejde fra et skrivebord, men når de yngre generationer kommer ind på arbejdsmarkedet, kan det hurtigt ændre sig,” sagde Paulette.

Begge parter var enige om, at det øgede fokus på bæredygtighed vil gøre mere almindeligt at gen-tænke brugen af kontorbyggeri – og åbne op for mere deling og forskellige funktioner og brugsformål.

Hvad med den data vi samler ind?
I dag har vi adgang til en masse data, hvilket Paulette fremhævede som meget nyttigt, hvis brugt rigtigt.

”Det er afgørende at stille de rigtige spørgsmål og være klar over, hvad der er vigtigt for virksomhedens succes, medarbejdernes tilfredshed, tiltrækning af talenter osv. – før du begynder at måle. Det er også vigtigt at overveje, hvordan du kan omsætte data og ny viden til holdbare løsninger. Samtidig skal vi huske på, at løsningen på fremtidens udfordringer måske kræver en helt anden måde at tænke på end dét vi gør i dag”, sluttede Paulette.

Nordisk workplace design
PLH Arkitekter designer nordiske workplaces, der hjælper virksomheder med at imødegå globale udfordringer gennem bæredygtige, sunde og innovative arbejdspladser. Det helt rigtige workplace design skaber værdi ved at sikre større produktivitet og en øget trivsel hos medarbejderne samtidig med, at det understøtter en organisations strategisk mål, brand og kultur.