’Ny Psykiatri Bispebjerg’ skaber helende arkitektur med hjælp fra patienter, pårørende og personale

Den helende arkitektur er omdrejningspunkt i projektet ’Ny Psykiatri Bispebjerg’. For at skabe arkitektur der påvirker patienters adfærd i en positiv retning, er inddragelse af brugerne et vigtigt element i projekteringen. For nyligt præsenterede Kim Ringvei, projekteringsleder for Ny Psykiatri Bispebjerg, PLH Arkitekter, en fuldskalamodel for medarbejdere, patienter og pårørende – netop for at få deres tilbagemeldinger på arkitekturen samt lade dem afprøve konkrete løsninger.

Brugerinddragelse og den helende arkitektur

Arkitekterne og ingeniørerne bag projektet ’Ny Psykiatri Bispebjerg’ har løbende afholdt brugerinddragelsesmøder for at skabe rammer, der tilgodeser patienternes individuelle behov. Her har repræsentanter for medarbejder, pårørende og patienter i psykiatrien bidraget med ekspertviden til at skabe et projekt med fokus på trygge rammer, hvor arkitekturen fremmer helingsprocessen hos patienterne og understøtter personalets arbejde.

PLH Arkitekters formål er at forbedre menneskers livskvalitet med arkitektur. På ’Ny Psykiatri Bispebjerg’ arbejder PLH bl.a. med lys, lyd, udsigt/udsyn, farver og kunst, der påvirker patienternes sindstilstand og adfærd i en positiv retning.

Sengestuerne er de rum, hvor patienterne vil opholde sig meget. Ved at præsentere en fuldskalamodel prøver arkitekter og ingeniører arkitektoniske, tekniske og funktionelle løsninger af samt får patienters og medarbejderes værdifulde tilbagemeldinger om eksempelvis stuens karnap og dagslys.

”Vi kunne godt ’bare’ tegne et hus og så sige til brugerne, at de selv må finde ud af at bruge det. Men det er helt afgørende at forstå arbejdsgangene, og hvad der rører sig i deres verden for at sikre, at huset kommer til at fungere. Igennem den fælles dialog og udvikling bliver medarbejderne samtidig også til advokater for projektet. De er jo en del af en større kulturforandring, og det gør organisationen mere beredt til at tage huset i brug.”
- Fortæller Anders Christian Bregnballe, arkitekt, Friis & Moltke til Bispebjerg Hospital

”Ved at præsentere en model af en af sengestuerne, kan brugerrepræsentanterne se stuerne for sig, og dermed komme med tanker og viden til, hvordan vi skal designe og indrette rummene. Et gennemgående tema er patienten, og hvordan rummets indretning indgår positivt i behandlingen. I projektet har vi haft stor fokus på patientstuens karnap, som et særligt sted, hvor patienten kan sætte sig og kigge ud på naturen. Samtidigt giver det store vindue mere dagslys i rummet. Dette har medarbejderne set som en stor kvalitet i forhold til at påvirke patienternes helbredelse i en positiv retning.”

- Kim Ringvei, projekteringsleder – Ny Psykiatri Bispebjerg, PLH Arkitekter.

Foto: Louise Bendixen

Dynamisk døgnrytmelys

​Som en del af den helende arkitektur, bliver alle sengeafsnit og patientstuer udstyret med særlige lys, der automatisk skifter i løbet af dagen. De dynamiske døgnrytmelys hjælper patienterne i ’Ny Psykiatri Bispebjerg’ til en sund døgnrytme.

”Mennesker med en psykisk lidelse kan have en tendens til at holde sig meget indendørs. De får derfor ikke den lyspåvirkning, der medvirker til at producere hormoner, der hjælper kroppen til henholdsvis at vågne og falde i søvn. De fleste ved, hvordan vi fungerer, når vi ikke har sovet om natten. For en patient på en psykiatrisk afdeling er søvn og en sund døgnrytme et vigtigt element i behandlingen, og dét skal lyset være med til at fremme.”

- Fortæller Jais Elvekjær, projektleder, Ny Psykiatri Bispebjerg til Bispebjerg Hospital

Stimulerende udeområder

Endnu et vigtigt element i at skabe helende arkitektur er de stimulerende udeområder. Samtidig skal det nye psykiatriske hospital danne ramme om integrerede og differentierede behandlingstilbud, herunder plads til bevægelse og aktivitet. De fysiske rammer bliver stimulerende og motiverende for patienter og personale, og projektet understøtter tilbud, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov.

”Jeg synes, det er genialt med gårdhaverne, og jeg kunne godt tænke mig, at patienterne fik lov til at dyrke fx tomatplanter i haverne. Det er så godt, at få fingrene i jorden, og det kunne fungere som en sansehave. Det er ren wellness for sindet.”

- Fortæller Ruth Rutving, Ergoterapeut, Psykiatrisk Akutmodtagelse på Gentofte Hospital og Rigshospitalet til Bispebjerg Hospital