Grundstensnedlæggelse på DFDS’ kommende domicil i Nordhavnen

Bæredygtighed og samfundsansvar var i højsædet, da der i dag var grundstensnedlæggelse på DFDS’ kommende domicil. PLH Arkitekter har tegnet huset, der skal ligge med udsigt til Oslobådens ind- og udsejling på Marmormolen i Nordhavnen. Til arrangementet var der en række taler af bl.a. overborgmester Frank Jensen og adm. direktører for bygherre, PensionDanmark, og den kommende lejer, DFDS. Også NCC og PLH Arkitekter holdt tale. I grundstenen blev der indmuret en tidskapsel med genstande fra året for byggeriets start.

Bæredygtighed og samfundsansvar i højsædet

Første taler var overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, der indledte med at se fremad og kigge ind i det næste år, hvor København står overfor en grøn og bæredygtig fremtid. ”Vi skal tage hånd om klimaudfordringerne og løfte i flok. København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og derfor er jeg også kisteglad for, at dette byggeri skal være bæredygtigt. Det glæder mig, at PensionDanmark går foran og viser samfundsansvar,” sagde overborgmesteren.

Dernæst talte adm. direktør Torben Möger Pedersen fra bygherren, PensionDanmark:
I PensionDanmark er vi meget stolte af at kunne bidrage med en moderne og bæredygtig supertanker af et domicil til DFDS. Det er et byggeri i superligaklassen, der vil blive klassificeret efter certificeringsordningen DGNB Guld som er garanten for, at ejendommen lever op til de højeste standarder inden for miljø, social og økonomisk bæredygtighed.” Torben Möger takkede alle involverede parter for et rigtigt godt samarbejde – også PLH Arkitekter fik rosende ord med på vejen: ”PLH Arkitekter har leveret et fantastisk flot projekt. Jeg glæder mig til at se det endelige resultat, når domicilet bliver søsat i starten af 2022,” sluttede han.

Torben Carlsen, adm. direktør hos DFDS – byggeriets kommende lejer – så frem til virksomhedens nye arbejdsplads:
Det bliver en favnende arbejdsplads. Vi har medarbejdere fra 40 lande, og vi glæder os til at byde dem velkommen i et helt nyt hus, der vil fremme den måde vi gerne vil samarbejde på. Det er en kulturel rejse, der kommer til at sætte fremtidens kurs for DFDS, og hvordan vi arbejder sammen og kommer til at udvikle os.” Torben Carlsen takkede alle parter for den store støtte til huset: "Vi glæder os helt vildt til at flytte ind,” sluttede han.

Søren Mølbak, direktør og partner hos PLH Arkitekter talte om inspirationen til byggeriets arkitektur:
”Arkitektonisk har vi ladet os inspirere af DFDS’ maritime verden. Vi har søgt at skabe et teknologisk moderne og fremadstående hus med en maritim arkitektur, som er i tråd med den visionære virksomhed, som DFDS er.”

Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs hos NCC, havde også rosende ord om byggeriets arkitektur:
”Det bliver et helt unikt hus. Det er en bygning, som på smukkeste og fornemmeste vis forbinder placeringen ved vandet og DFDS’ virke,” sagde han. Martin Mantorpe takkede alle for deres indsats – især bygherren, PensionDanmark, for at lægge pres på leverandører og på den måde være med til at sørge for at omstille byggebranchen til en mere bæredygtig fremtid.

Overborgmester Frank Jensen holder tale

Søren Mølbak, direktør og partner i PLH Arkitekter

Tidskapsel – kurs mod en bæredygtig fremtid
Efter talerne blev byggeriet fejret med indmuring i grundstenen af en tidskapsel med genstande fra året for byggeriets start. PLH Arkitekter havde valgt at lægge den officielle FN-pin, der symboliserer de 17 universelle mål for en bæredygtig udvikling, i tidskapslen. Søren Mølbak begrundede valget med at klimaet for alvor er kommet på dagsordenen i 2020, og at vi i byggebranchen arbejder seriøst med at imødegå de menneskeskabte miljø- og klimapåvirkninger: ”Vi tror, at eftertiden vil se vor tid som den epoke, hvor vi for alvor satte kurs mod et mere bæredygtigt samfund”, sagde han.
Også dagens avis, mønter, beskrivelser af DFDS samt ’fremtidens tale’ blev lagt i tidskapslen, der blev støbt ind i grundstenen.

Et smukt og fremtidssikret domicil
Arkitektonisk understøtter byggeriet DFDS’ identitet og kultur - både i forhold til design og funktioner. Terminologien fra DFDS’ egen maritime verden er inspirationskilde til det arkitektoniske koncept for domicilet, placering langs kajen på grunden og til inddelingen af husets funktioner. Knækkene i husets grundplan og facade skaber et bølget arkitektonisk udtryk, der giver bevægelse i bygningen. Et aktivitetsbaseret workplace design skaber et fleksibelt kontormiljø med en åben interaktionskultur, der understøtter og fremmer DFDS’ samarbejdskultur. Der er også lagt stor vægt på lys og luftige omgivelser, der fremmer velvære

Tidskapsel og grundsten

PLH lagde FN's pin med de 17 universelle mål for en bæredygtig udvikling tidskapslen

FAKTA OM DFDS KOMMENDE DOMICIL

  • DFDS’ kommende domicil vil rumme 12.500 m2 kontor og ca. 1.000 m2 kælder, samt bil- og cykelparkering
  • Der vil være plads til ca. 700 medarbejdere
  • Bygningen opføres af NCC og forventes at blive certificeret DGNB-guld
  • Bygningen er klar til DFDS’ indflytning primo 2022

Grundstenen nedsænkes og indstøbes i bygningen