Fra tegnebræt til virkelighed

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) flytter til nye lokaler i Sankt Kjelds Gård på Østerbro. Derfor har de bedt PLH Arkitekter om at udarbejde et beslutningsgrundlag med fordele og ulemper ved forskellige indretningsscenarier. I løbet af sommeren har PLH afholdt workshops og gruppeinterviews med udvalgte ledere og medarbejdere på DMI. Teamet har lært organisationen at kende skal nu i gang med at oversætte DMI's DNA til et moderne, fleksibelt work place layout.

PLH Arkitekter er en af Skandinaviens førende tegnestuer, når det gælder arbejdspladsindretning. I spidsen for den indsats står Paulette Christophersen, der i mere end 30 år har hjulpet alt fra globale C25-virksomheder til mindre, lokale organisationer med at indrette kontormiljøer. Som partner i PLH har Paulette sammensat, hvad hun selv kalder ”Danmarks stærkeste team”, der består af specialister inden for space planning, workplace strategy, change management og interior design.

“Vores tilgang til arbejdspladsindretning er unik, fordi vi altid og uden undtagelse insisterer på at sætte mennesket i centrum. Vi er eksperter, når det kommer til at analysere, hvordan det fysiske miljø påvirker os som mennesker – vores adfærd, vores følelser, vores trivsel. Derfor starter vi aldrig med at se på virksomhedens fysiske indretning, men derimod med at forstå de mennesker, som arbejder der. Hvad er deres visioner og ambitioner, hvordan er kulturen? Hvordan ser virksomheden sig selv, og hvor vil de gerne hen i fremtiden? Herefter går vi i gang med at ”oversætte ”dette til et kontordesign, som skaber de allerbedsteforudsætninger for, at virksomheden kan opnå det, de rent faktisk gerne vil opnå."

- Paulette Christophersen

Mennesket i centrum

Ved hver eneste designbeslutning går PLH's team tilbage og ser på, om løsningen vil have en positiv betydning for de mennesker, som skal arbejde der. Vil løsningen øge trivslen og tilføre værdi for de ansatte? Uanset om vi er bevidste om det eller ej, så påvirker de fysiske omgivelser os. De spiller en rolle for, om vi har det godt i vores job – om vi bliver inspireret og udvikler os. Vores omgivelser er afgørende for vores livskvalitet, arbejdsglæde og kreativitet, og de er en visuel påmindelse om, hvem vi er, hvordan vi arbejder, og hvorfor vi gør det.
Denne tankegang er en hjørnesten i PLH's arbejde med workplace design, og det er med mange erfaringer fra lignende projekter, at PLH går til indretningen af Sankt Kjelds Gård.

Indretning understøtter et fleksibelt arbejdsliv

Covid-19 har revolutioneret vores arbejdsliv. Vi har set, hvor stort potentiale der ligger i hjemmearbejde og digitale mødeformer. Det giver en enorm fleksibilitet og mulighed for en bedre work-life balance. Ifølge PLH stiller denne nye virkelighed også øgede krav til virksomhederne. Arbejdspladsens faciliteter skal i langt højere grad kunne understøtte virtuelt arbejde og samarbejde, og når medarbejdere indfinder sig på kontoret sjældnere og forskudt fra kollegaerne, bliver det endnu vigtigere, at de fysiske rammer er med til at kommunikere organisationskulturen, signalere arbejdspladsens fælles værdier og skabe sammenhold. Det er derfor et opmærksomheds-punkt, som PLH arbejder med i indretningsscenarierne af SKG.

PLH stiller med Paulette Christophersen som er Interiør Designer og Partner i PLH Arkitekter, Karin Tranberg Schjerbeck, som er Arkitekt og indretningsarkitekt, samt Maria Haag, som er specialist i forandringsprocesser. De udgør tilsammen et team, hvor både kompetencer inden for arkitektur, indretning og forandrings- og læreprocesser spiller en rolle, når de udarbejder et informeret beslutningsgrundlag til DMI’s styregruppe.

Sådan griber PLH processen an:

Trin 1: PLH holder indledende møde med DMI’s styregruppe om strategiske mål med flytningen.

Trin 2: PLH indsamler oplysninger via gruppeinterviews med både ledere og medarbejdere samt besøg på DMI.

Trin 3: PLH identificerer opmærksomhedspunkter og begynder arbejdet med skitsering af, hvilke indretningsløsninger, der passer til DMI. En indretningsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter supplerer med info til første workshop.

Trin 4: PLH skitserer forskellige scenarier for indretningen og præsenterer det på en ny workshop for indretningsgruppen

Trin 5: PLH udarbejder et informeret beslutningsgrundlag til styregruppen inkl. behovsanalyse, der skitserer, hvilke behov DMI har, og på hvilke måder indretningen kan støtte op om de behov.