Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg

I dag havde Region Hovedstaden Psykiatri inviteret til første spadestik for at sætte byggeriet på Ny Psykiatri Bispebjerg godt i gang. Deltagerne var glade for at byggeriet, der skal samle store dele af Psykiatrisk Center København på en enkelt lokation, nu er startet. ”De moderne faciliteter kommer til at give nogle helt nye og unikke muligheder,” sagde formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, der var en af talerne ved arrangementet.

Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund, bød velkommen og udtrykte sin egen og Regionens glæde over, at byggeriet, der skal samle store dele af Psykiatrisk Center København, nu går i gang: ”Der bliver mange udfoldelsesmuligheder, grøn natur at se på og alle patienter vil få enestue. Vi får en helt unik mulighed for at skabe en visionær, moderne og hjemlig psykiatri til glæde både for patienterne, pårørende og medarbejdere,” sagde han.

Dernæst talte Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden. Hun lagde særligt vægt på, at dagen markerede andet og mere end en ny bygning: ”Vi arbejder i retning af et mere menneskeligt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten får den rigtige behandling i stimulerende rammer. Når man ser, hvordan det kommende byggeri er tænkt, kan man se, at det er bygget til at hjælpe og yde omsorg overfor mennesker. Det er omsorg, hjælp og respekt, man mødes med”, sagde hun. ”De moderne faciliteter kommer til at give nogle helt nye og unikke muligheder for at samtænke behandlingen” tilføjede hun.

Regionsrådsformanden kom også ind på det tætte samarbejde mellem brugerne og projektledelsen ved bl.a. workshops, hvor de daglige brugere af psykiatrien er kommet med input og feedback – og hun takkede alle patienter og pårørende, der har deltaget i arbejdet:

”Tak til alle jer, der har stillet jer til rådighed med alle jeres erfaringer om, hvordan det er at være patient, pårørende og bruger. Jeg glæder mig til, at I kan se, at de tanker I havde, og dét I bidrog med, faktisk er blevet hørt.”

Læs mere om, hvordan inddragelse af brugerne har været et vigtigt element i projekteringen.

Til sidst talte Line Duelund, centerchef for Psykiatrisk Center København, der lagde vægt på den meget store dag for Psykiatrisk Center København: ”I dag er en meget, meget vigtig milepæl for os. Det er noget helt særligt at se det her hus skyde op af jorden, som skal samle vores kæmpe store center og give alle københavnere en moderne psykiatri” sagde hun.

Line Duelund nævnte de utidssvarende fysiske rammer, som de psykiatriske patienter har i dag: ”Det er svære vilkår, når man er patient og syg og sårbar,” og hun så derfor meget frem til at byde patienterne velkommen i Ny Psykiatri Bispebjerg. Hun lagde desuden særlig stor vægt på den gode behandling patienterne får takket være de mange engagerede medarbejdere.

Efter talerne blev det første spadestik taget i fællesskab af Martin Lund, Sophie Hæstorp Andersen og Line Duelund.

Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden

Helende arkitektur til gavn for patienter og personale
Den helende arkitektur er omdrejningspunkt for designet af Ny Psykiatri Bispebjerg – en tilgang, hvor arkitekturen fremmer helingsprocessen hos patienterne og samtidig understøtter personalets arbejde.

PLH Arkitekter og Friis & Moltke har arbejdet med at sætte patienten i centrum og skabe trygge rammer og stimulerende oplevelser både ude og inde - i en åben og imødekommende arkitektur med plads til bevægelse og aktivitet. Der er bl.a. arbejdet meget med elementer som lys, akustik, udsigt, udsyn, farver og kunst, der alle påvirker patienternes sindstilstand og adfærd i en positiv retning.

Projekteringsleder, Kim Ringvei fra PLH Arkitekter, der deltog i dagens arrangement, udtrykte sin glæde over at have været med hele vejen: ”Som arkitekt og projekteringsleder har det været rigtigt spændende proces at være en del af. Nu glæder vi os meget til at byggeriet går i gang, så vi kan realisere rammerne om fremtidens psykiatri.”


FAKTA OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG

Ny Psykiatri Bispebjerg er et 22.500 m2 stort byggeri, som fuldt færdigt vil rumme 200 almenpsykiatriske enestuer, psykiatrisk akutmodtagelse og moderne behandlingsfaciliteter.

Byggeriet udføres i to etaper frem til 2024. I en efterfølgende tredje etape renoveres Lersø-komplekset, som i dag er en del af Bispebjerg Hospital, til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 m2

Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund, blandt deltagerne

Line Duelund, centerchef for Psykiatrisk Center København

Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg var i TV2 Lorry onsdag 29/1-2020.