Byggeriet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København går i gang

Der er nu givet byggetilladelse til opførslen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, i den københavnske bydel Ørestad. Uddannelsesdomicilet, der er tegnet af PLH Arkitekter, får plads til 800 studerende og udmærker sig ved stort fokus på bæredygtighed og trivsel for brugerne.

Københavns Kommune har netop givet tilladelse til, at byggeriet af det kommende 7.000 m² store DMJX-domicil kan gå i gang. Foruden undervisningslokaler vil bygningen blandt andet få et hele 29 meter højt atrium, en café og kantine. Samtidig vil det blive muligt at afholde større, forskellige arrangementer som blandt andet foredrag, filmforevisninger og borgermøder.

”Begivenhederne ude i verden lige nu understreger, hvor afgørende en rolle frie og kritiske medier spiller for vores demokrati. Derfor er det en stor ære og en opgave, vi tager meget alvorligt, når vi er med til at skabe rammerne om fremtidens journalister og mediefolk. Det nye DMJX i København bliver et topmoderne medie- og undervisningshus, der giver de studerende de bedste forudsætninger for at dygtiggøre sig og udforske alle de muligheder, deres fag indeholder,” siger Søren Mølbak, CEO i PLH Arkitekter.

I designet af DMJX har PLH Arkitekter lagt vægt på bæredygtige løsninger, der mindsker CO2-aftrykket og nedbringer energiforbruget. Derfor er det også forventningen, at bygningen opnår bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Ydermere har trivslen for bygningens 800 fuldtidsstuderende, 2.000 kursister og 70 medarbejdere været central. Derfor har der i designfasen været særligt fokus på luftkvalitet, akustik, visuelle miljø og termisk indeklima.

”DMJX er et ambitiøst projekt med fokus på både det store klimaperspektiv og det helt nære – at skabe en bygning, der er rar at være i. Det er to helt afgørende parametre for det, vi designer. Ved at trække på vores ekspertiser sætter vi her streg under, at hensynet til klimaet og menneskene i bygningerne ikke blot går hånd i hånd, men faktisk er hinandens forudsætninger i god arkitektur,” siger Anette Grønbæk, bæredygtighedsleder i PLH Arkitekter.

Bæredygtige løsninger er kendetegnende for PLH Arkitekters arbejde. Derfor står tegnestuen også bag nogle af de største projekter, der er med i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som for eksempel Nykredit og AP Pensions kommende hovedsæder. I Den Frivillige Bæredygtighedsklasse sættes grænser for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, og erfaringerne skal i sidste ende være med til at forme den fremtidig lovgivning, der skubber arkitektur og byggeri i en grønnere retning.

- Læs mere om DMJX her

Pressehenvendelser:
Mads Melcke, kommunikationsspecialist
mme@plh.dk
T: +45 2835 2411

Team:
Underrådgiver: Dall & Lindhardtsen
Totalentreprenør: 5E Byg
Ingeniør: Ingeniør´ne