Bæredygtighedscertificerede byggerier udgør 33 procent af PLH Arkitekters indtægt

Løsninger, der tager hensyn til mennesker, klima og miljø, er en gennemgående, grøn tråd i PLH Arkitekters design og rådgivning. Det understreger den seneste bæredygtighedsrapport til FN, hvor det blandt andet fremgår, at godt 1/3 af indtægterne kommer fra projekter med udmærkelser for bæredygtighed.

Som medlem af FN’s Global Compact, hvis formål er at fremme samfundsansvar blandt virksomheder, har PLH Arkitekter har netop indsendt sin årlige statusrapport. Rapporten viser, hvordan grønne løsninger såvel som social omtanke er gennemgående både internt på tegnestuen og i PLH Arkitekters projekter. Det understreges blandt andet i regnskabet for 2021, hvor 33 procent af den samlede indtægt kommer fra projekter, der enten har eller forventes at få bæredygtighedscertificeringer.

”Som et af Danmarks førende, uafhængige arkitektfirmaer er vi hos PLH Arkitekter meget bevidste om, at vi har et enormt ansvar, da vores arbejde og arkitektur helt bogstaveligt former fremtiden. Fra vi tegner de første streger, til den færdige bygning er indviet, karakteriserer en bred og inkluderende tilgang til bæredygtighed og social ansvarlighed derfor alt, hvad vi gør. Vores mål er at forbedre livskvaliteten gennem design, og vores tilgang er, at godt design efterlader et stort æstetisk indtryk, men et lille klimamæssigt aftryk,” siger Søren Mølbak, CEO i PLH Arkitekter.

Foruden flere byggerier, der blandt andet er DGNB- eller BREEAM-certificerede, er PLH Arkitekter én af de tegnestuer, der har de største projekter tilmeldt Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, hvor der sættes grænser for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, og hvor erfaringerne i sidste ende vil være med til at forme den fremtidig lovgivning. Projekterne tæller blandt Nykredit og AP Pensions kommende hovedsæder.

PLH Arkitekter tager ansvar – både eksternt og internt

Opgørelsen til FN viser også, at det ikke alene er eksternt, men også internt, at PLH Arkitekters holdning til bæredygtighed og social ansvarlighed kommer til udtryk.

Ansatte fra 20 forskellige lande har deres daglige gang på kontoret i København, og trods en stor stigning i antallet af ansatte, er der fortsat en jævn fordeling mellem kønnene med 45 procent kvinder og 55 procent mænd. Samtidig viser den seneste arbejdspladsvurdering, at 100 procent af respondenterne vil anbefale andre at arbejde i PLH Arkitekter.

Som ét af tegnestuens egne klimatiltag har 66 procent af de ansatte valgt at gå over til en frokostordning, der består af vegetarmad.

PLH Arkitekter bidrager til forbedret indrapportering til FN

Som en del af PLH Arkitekters engagement i bæredygtighedsdagsordenen har tegnestuen i år ansøgt og er blevet godkendt af FN som såkaldt Early Adaptor. Derfor er PLH Arkitekter med til at teste det kommende indrapporteringssystem, der træder i kraft for alle medlemmer i 2023.

“Den omfattende ‘Communication on Progress’-rapport, som alle deltagere i Global Compact offentliggør en gang om året, spiller en vigtig rolle i at måle og øge kendskabet til de principper og mål, der knytter sig til bæredygtighed på verdensplan. Derfor er vi stolte af at være blandt de første deltagere i Global Compacts Early Adopters program, hvor vi tester det nye system og kan bidrage med vores erfaringer forud for lanceringen af det nye, forbedrede indrapporteringssystem næste år,” lyder det fra Søren Mølbak.

Det nye indrapporteringssystem består af et omfattende spørge- og afkrydsningsskema og en tilslutningserklæring fra de tilmeldte virksomheders øverste chefer. Hertil har PLH Arkitekter valgt at udarbejde tillægsrapporten ”PLH Sustainability Commitment Report 2022” med uddybning af resultater og initiativer på bæredygtighedsområdet.

- Se PLH Arkitekters besvarelse af UN Global Compacts spørgeskema
- Læs ”PLH Sustainability Commitment Report 2022”

Fakta:

  • FN's Global Compact blev introduceret i 1999 og er et sæt retningslinjer for virksomheders samfundsansvar.
  • Tilmeldte virksomheder skal en gang årligt i en rapport redegøre for arbejdet med samfundsansvar og fremme af bæredygtighed i en såkaldt Communication on Progress.
  • Af PLH Arkitekters omsætning i 2021 på godt 105 mio. kroner, stammer ca. 35 mio. kroner fra projekter, der har eller forventes at modtage bæredygtighedscertificeringer. Det svarer til 33 procent.
  • PLH Arkitekters seneste arbejdspladsvurdering (APV) fra 2022 viser, at når respondenterne bliver spurgt, ”vil du anbefale venner og bekendte at arbejde hos PLH Arkitekter”, så svarer 52,8 procent, at de er meget enige, 36,8 procent er enige, mens 10,4 procent svarer, at de er delvist enige.