Vandværk, Gevninge

Den nye vandværksbygning ved Gevninge bliver udformet, så den passer ind i den eksisterende natur og de landskabelige kvaliteter. For at tilpasse bygningen det faldende terræn, bliver værket opdelt i mellembygninger. Dette koncept bidrager til en fleksibel bygning, som kan videreudvikles, og der er mulighed for at udvide funktionerne i bygningerne.

Kategorier

  • Erhverv
  • Forsyning og ressourcer

Sted

Gevninge, Danmark

År

2018 – 2023

Status

I gang

Størrelse

6.500 m²

Kunde(r)

HOFOR

Hold

Totalrådgiver/ingeniør: COWI
Procesrådgiver: NIRAS og Krüger

Den nye vandværksbygning udføres i et moderne industrielt formsprog, der signalerer robusthed, sikkerhed og renhed. Konceptet med et let buet tag refererer til overfladespændingen i vand. Facader og tag beklædes med aluminiumsplader og matteret glas, som leder tanken hen på vandets udtryk og materialitet.

Hovedfacaden, sydfacaden, er en glasfacade i mat profilglas, hvilket giver byggeriet et meget åbent og transparent udtryk. Hermed gøres vandproduktionen i sin helhed synlig og vises frem, og vandværket åbnes op ud mod motorvejen og de forbikørende bilister. Igennem den transparente facade er det muligt at se vandværkets indmad – med procestanke og rør – hvilket giver et indblik i bygningens funktion. De gående forbipasserende inviteres tæt på anlægget, via gangstier i det omkringliggende landskab, og får dermed mulighed for at opleve samt forstå produktionsprocesserne i vandværket.

Værket er projekteret med blødgøringsanlæg og dertilhørende procesrum.

Kontakt:
Sally Rudgaard Jessen
saj@plh.dk
T: +45 2720 6997