Rådhus, Hjortespring

Rådhus Hjortespring er et naturligt samlingspunkt for kommunens borgere og kan med sine fleksible funktioner og indretning rumme både områdets nuværende klubber, foreninger og sociale grupper – og samtidig skabe helt nye fællesskaber. Et enkelt hus, som alligevel formår at transformere sig fra den gode tværfaglige arbejdsplads i hverdagen til en attraktiv ramme om foreningsliv, events og foredrag efter fyraften.

Kategori

Erhverv

Sted

Hjortespring, Herlev, Danmark

År

2020 – 2023

Status

Afsluttet

Størrelse

2.000 m²

Kunde(r)

Herlev Kommune

Hold

Ingeniør: VITA
Entreprenør: Hoffmann

Parkeringspladser

46

Arbejdspladser

85

Et rådhus for alle

Rådhuset er planlagt med offentlige funktioner og har et rigt udvalg af tilbud til borgerne. Hovedindgangen giver adgang til husets livlige atrium med et imponerende indre og dobbelthøjt rum. Rådhuset er enkelt og logisk organiseret omkring atriet, der er indrettet, så det giver ideelle forhold for dagslys, udsigt og adgang til uderum.

Arbejdszonerne er afskærmet fra torvet, så offentligheden har mulighed for at bruge huset uden for normal arbejdstid. Rådhus Hjortespring kan på den måde fungere som ”Byens Hus” døgnet rundt, året rundt. Borgere og samarbejdspartnere kan altid inviteres på besøg, og rådhuset står som et åbent, transparent samlingssted for byen.

Rådhussalen – det vigtigste rum for den demokratiske proces – er placeret markant på hjørnet mod den grønne have udenfor og signalerer med sine store glaspartier en gennemsigtighed i det politiske arbejde. Desuden skabes et smukt kig til naturen og let adgang til udearealerne. Rummet er uformelt og fleksibelt indrettet med løst inventar. Der kan endvidere åbnes ind til kantinen, så rummet og mulighederne bliver endnu større. På sommerdage kan glaspartierne åbnes op ud til haven og terrassen, så også uderummet kan inddrages. Således er salen designet til at kunne imødekomme et væld af forskellige arrangementer.

Kontakt:
Søren Mølbak
sm@plh.dk
T: +45 2720 0591

Grønne og inkluderende byrum

Rådhus Hjortespring ligger omfavnet af den omkringliggende park, Dildhaven. Bygningen og haven er flettet sammen i grønne rum, som bidrager til smukke, behagelige opholdssteder med frodig og øget biodiversitet.

Det grønne parkstrøg smelter sammen med forpladsens mangfoldige beplantning og facadens grønlige nuancer. På den måde skabes et attraktivt, sanseligt og inkluderende byrum med gode betingelser for ophold, aktivitet og bevægelse. Dertil giver to ovale pavilloner med grønne, organiske tage mulighed for at afholde udendørsarrangementer så som loppemarkeder, byfester og forelæsninger.

Stueplan

Fokus på fleksibilitet og bæredygtighed

I en tid med kontinuerlig forandring og fornyelse skal fremtidens rådhus mere end noget andet kunne tilbyde så fleksible rammer og robuste muligheder, at selv ukendte fremtidige behov uden besvær kan efterkommes. Rådhus Hjortespring er designet ud fra en vision om et omstillingsparat, behageligt arbejdsmiljø, der motiverer til kreativt, tværfagligt samarbejde og demokratisk udvikling. Et mødested mellem borgere og ansatte, kommune og samarbejdspartnere, fortid og fremtid, mellem by og bygning.

Planløsningen er disponeret med et solidt, fleksibelt og generisk layout, som kan indrettes afhængigt af arbejdsopgaver, arbejdsmetode og bygherreønsker. Husets 85 arbejdspladser er placeret på 1. salen i et frit møblerbart og foranderligt bånd langs facaden, hvilket giver optimal adgang til naturligt lys og luft. Samtidig er en del af pladserne indrettet som flyverpladser for at imødekomme de medarbejdere, som kun arbejder ved skrivebordet i kortere perioder.

Overalt gennem byggeriet har bæredygtighed været en topprioritet. Grønne løsninger som energieffektiv belysning, solafskærmning, klimaskærme og solceller på tagene er med til at gøre Rådhus Hjortespring til et grønt, levende og fremtidssikret hus – klar til at imødekomme borgernes ønsker og morgendagens behov.