Njalsgården

Istandsættelse, ombygning og nyindretning af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning's domicil med fokus på værdifuldt arbejdsmiljø og bæredygtighed

Kategori

Interiør design

Sted

Islands Brygge, København

År

2010

Status

Opført

Størrelse

21.000 m²

Kunde(r)

Københavns Ejendomme

Hold

Jakon, EKJ rådgivende ingeniører, Rambøll Danmark

PLH vandt i 2007 konkurrencen om istandsættelse, ombygning og nyindretning af Njalsgården på Islands Brygge. Ejendommen, der samlet udgør ca. 21.000 m2 huser nu Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Den helhedsorienterede løsning fokuserer særligt på at opnå en høj gennemgående kvalitet og funktionalitet, der kan skabe et værdifuldt arbejdsmiljø. Desuden er der fokus på bæredygtighed i bred forstand med tiltag af både teknisk og social karakter.

Huset åbnes op og gøres mere imødekommende og overskueligt med et nyt indgangsparti i den gamle portåbning, en ny facade mod gården og et stort ovenlys, der skaber lys og rum omkring receptionen.

Kontaktperson
Ib Laursen
+ 45 2720 0560
il@plh.dk

Der etableres en grøn taghave med adgang fra bygningens tre fløje. Receptionens store ovenlys har samme udtryk som vindfanget og fungerer som rumskaber og skulptur i taghavens rum. Bygningens tag anvendes af et solcelle-laug, og solcellepanelerne indgår i udformningen af taglandskabet.

Første prioritet i husets energidesign er begrænsning af elforbruget. Det er opnået ved at lave åbne rumforløb i de dybe bygningskroppe, så der skabes gennemlyste rum og lyset trækkes så langt ind i bygningen som muligt. Den kunstige belysning styres af bevægelses- og lyssensorer, så forbruget minimeres. Til belysning af plancheudstillinger og modeller anvendes LED spots.