Njalsgården, workplace design, København

Istandsættelse, ombygning og nyindretning af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning's domicil med fokus på værdifuldt arbejdsmiljø og bæredygtighed

Kategori

Workplace design

Sted

København, Danmark

År

2010

Status

Afsluttet

Størrelse

21.000 m²

Kunde(r)

Københavns Ejendomme

Hold

Jakon, EKJ rådgivende ingeniører, Rambøll Danmark

PLH vandt i 2007 konkurrencen om istandsættelse, ombygning og nyindretning af Njalsgården på Islands Brygge. Ejendommen, der samlet udgør ca. 21.000 m2 huser nu Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Den helhedsorienterede løsning fokuserer særligt på at opnå en høj gennemgående kvalitet og funktionalitet, der kan skabe et værdifuldt arbejdsmiljø. Desuden er der fokus på bæredygtighed i bred forstand med tiltag af både teknisk og social karakter.

Huset åbnes op og gøres mere imødekommende og overskueligt med et nyt indgangsparti i den gamle portåbning, en ny facade mod gården og et stort ovenlys, der skaber lys og rum omkring receptionen.

Der etableres en grøn taghave med adgang fra bygningens tre fløje. Receptionens store ovenlys har samme udtryk som vindfanget og fungerer som rumskaber og skulptur i taghavens rum. Bygningens tag anvendes af et solcelle-laug, og solcellepanelerne indgår i udformningen af taglandskabet.

Første prioritet i husets energidesign er begrænsning af elforbruget. Det er opnået ved at lave åbne rumforløb i de dybe bygningskroppe, så der skabes gennemlyste rum og lyset trækkes så langt ind i bygningen som muligt. Den kunstige belysning styres af bevægelses- og lyssensorer, så forbruget minimeres. Til belysning af plancheudstillinger og modeller anvendes LED spots.