Metro Cityringen, København

17 underjordiske stationer på M3 Cityringen

Kategori

Infrastruktur

Sted

København, Danmark

År

2014-2017

Status

Afsluttet

Størrelse

Sporlængde: 15,5 km – Linjer: 2 – Stationer: 17

Kunde(r)

MT Højgaard

Hold

PLH Arkitekter: Projekt til udførelse
CowiArupSystra JV: Arkitektprojekt fra koncept til hovedprojekt

PLH arbejdede som arkitekt for MT Højgaard med udførelsen af apteringsarbejder på 17 nye underjordiske stationer på den nye metrolinje, M3 Cityringen. Arbejdet blev udført af 25-30 mand på projektkontor i en periode på 2 år. Projektet indebar at udvikle projekt til udførelse i samarbejde med MT Højgaard og dennes underleverandører, ud fra et projekt designet af COWI/Arup/Systra JV.

Største anlægsprojekt i København
Cityringen er en 15,5 kilometer lang underjordisk metro, som fra september 2019 forbinder København H, Indre by, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje har 17 underjordiske stationer, der er placeret i ned til 35 meters dybde. Den samlede anlægssum for Cityringen på 21,3 milliarder kroner gør anlæggelsen af Cityringen til det største anlægsprojekt i Hovedstaden siden Christian d. 4 anlagde Christianshavn.

Kontaktperson:
Christian Henriksen
+ 45 2720 0597
chh@plh.dk

Generel information:

Stationerne på Cityringen følger det kendte design fra Københavns Metro med et åbent, underjordisk stationsrum med ovenlys og reflekterende origami lofter. Dette design sikrer naturligt eller simuleret dagslys på de nye stationer og viderefører fokusset på dagslyskvaliteten som er varemærket for den eksisterende Metro. Ydermere er de fundamentale kvalitetstræk, såsom let adgang fra terræn til platform og fornemmelsen af at være i et trygt, åbent og overskueligt stationsrum, også indarbejdet i det nye design.

Stationsrumsbeklædningerne får især et unikt og varieret udtryk. Udover det æstetiske aspekt fungerer variationen i beklædningerne også som en visuel identitet for hver enkelt station og samtidig som storskala wayfinding element for passagererne.

Designet af stationsforpladserne integrerer og respekterer den mangfoldighed af de urbane rum som Cityringen’s stationer indfælder sig i. Lokale variationer har påvirket udformningen af bygningselementer såsom trapper og ovenlys. På nogle af forpladserne indgår ovenlysene som attraktive og anvendelige elementer, der udover at forsyne de underjordske stationer med dagslys, interagerer med det offentlige rum og skaber plads til ophold.

Designet af stationerne er udarbejdet af CowiArupSystra JV.

Læs mere om projektet på Metroselskabets hjemmeside.

Kom med på overflyvningstur på Metro Cityringen og få en fornemmelse af den kæmpe forskel Cityringen gør. Politiken har lavet en video i artiklen her.