Letbane, Odense

Ny letbane binder Odense sammen, og indgår i en samlet strategi for by-omdannelsen, hvor den er indpasset i det eksisterende bymiljø

Kategori

Infrastruktur

Sted

Odense, Danmark

År

2012 – 2022

Status

Afsluttet

Størrelse

14,5 km

Kunde(r)

Odense Letbane

Hold

NIRAS, Atelier Villes & Paysages og MBD Design

Odense Kommune valgte teamet med Niras, PLH, Atelier Villes & Paysages og MBD Design som vinderne af konkurrencen om design- og visualisering på Odense Letbane.

Teamet stod for indpasningen af Letbanen i det eksisterende bymiljø og for at skabe en designmæssig sammenhæng for 1. etapes 14,5 km lange strækning. Dette arbejde udmøntede sig i en Designmanual.

Odense Kommune ønskede, at Letbanen skulle indgå i den samlede strategi for by-omdannelsen, og derfor spille en vigtig rolle både som katalysator for bylivet og som transportmiddel, der vil binde byen sammen – fx midtbyen og det kommende Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

Designmanualen beskrev, hvordan man kunne opnå et designmæssigt helhedsindtryk for letbanen på hele strækningen, og den viste hvordan letbanen bedst muligt kunne indpasses i den eksisterende by. Samtidig blev den en vigtig del af udbudsmaterialet, som entreprenørerne kunne konkurrere om at prissætte og realisere.

Efterfølgende har PLH medvirket i rådgivning af Odense Kommune i forhold til entreprenørens endelige designtilpasning.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Foto: Lasse Olsson, Odense Letbane

I designet af letbanens forskellige elementer var der fokus på deres betydning for helheden af byens og byrummenes udtryk.

PLH har blandt andet designet køreledningsmasterne, og for at opnå en helhedsvirkning og et urbant og let udtryk er de i form og farve inspireret af de koniske og mørke belysningsmaster i Odenses midtby. Stationernes halvtage får ligeledes mørke, afrundede konstruktioner, der sammen med perronernes afrundede kantsten bidrager til et venligt udtryk.

Foto: Lasse Olsson, Odense Letbane

Foto: Lasse Olsson, Odense Letbane

Foto: Lasse Olsson, Odense Letbane