Læs mere - Bygherrerådgivning

Tillidsbaseret samarbejde med dialog, afklaring og løbende udfordring

Kategori

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver er PLH din uafhængige rådgiver. Vi leverer helhedsrådgivning omfattende alle aspekter af bygherrerådgivningsydelser. PLH trækker in-house på en bred vifte af kompetence og erfaring og har et omfangsrigt netværk uden for organisationen. Vores faglige bredde sikrer, at bygherren får den bedst mulige sparring i alle faser og alle dele af projektet. Vi lytter, sparrer og stiller spørgsmål, så bygherren får afklaret sine behov på en måde, der skaber værdi for alle parter helt frem til slutbrugerne.

PLH LEVERER HELHEDSRÅDGIVNING MED ERFARING OG NYTÆNKNING I FOKUS
PLH fokuserer på at varetage bygherrens interesser, hvor nytænkning i løsningerne er en præmis, og vi sørger for at bygherren får defineret og afgrænset opgaven fra start. Vi sætter os ind i bygherrens behov, og vi udfordrer vision, mål og strategi. Vi deltager aktivt i projektudvikling, programmering, styring af de kreative processer, koordinering og gennemførelse af interessent-dialog/inddragelse, kvalitetskontrol samt projektstyring. Vores procesrådgivning sikrer udvikling og innovation helt fra starten af forløbet – og vi stiler mod en høj brugertilfredshed og tilfredshed fra alle øvrige led af samarbejdet. Det er samtidig vores opgave at klæde bygherren på til at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger, der er afstemt i forhold til vision, økonomi og målsætninger.

KVALITET, ØKONOMI OG TID
Vores bygherrerådgivere driver arbejdet frem og agerer som medaktører gennem processen – de tager ansvar og ejerskab og sørger for et velfungerende samarbejde mellem alle byggeriets parter. På den måde bliver byggeprocessen holdt på sporet og gennemført inden for den aftalte tid, økonomi og med bedst mulig kvalitet.

Udvalgte projekter, hvor PLH har været bygherrerådgiver:

Bispebjerg Hospital, Nyt Center for Psykiatri, København

Den Blå Planet, Kastrup

DOKK 1, Urban Mediaspace og de bynære havnearealer, Århus

DR Byen, Ørestad

KHV 7, Nyt hovedsæde for MT Højgaard, Søborg

FN Byen, Nordhavn

Kontorpakhus, Langelinie

Musikkens Hus i Aalborg

Nyt domicil til Orbicon, Høje Taastrup

Nyt hovedsæde for NCC, Søborg

Ordrupgaard Museum

Portland Towers, Nordhavn

Rigspolitiet – Nyt National Kriminalteknisk Center (NKC), Ejby

The LM Project, Langelinie

Vendsyssel Teater og Oplevelseshus, Hjørring

For mere information, kontakt:

Steen Enrico Andersen, senior partner og arkitekt
+45 40 36 64 12
sea@plh.dk

Paulette Christophersen, partner og arkitekt
+45 24 64 71 33
psc@plh.dk