Kvartershus i Mimersparken

Nyt urbant fikspunkt. Flere brugergrupper krydser hinanden og samler kvarterets forskellighed

Kategori

Urban

Sted

København N

År

2014

Status

Under opførelse

Størrelse

1.180 m²

Kunde(r)

Lejerbo, Københavns Kommune ( TMF & KEJD)

Hold

Primus Arkitekter

Københavns Kommune (KFF og TMF) og Lejerbo har besluttet at opføre et kvartershus på grænsen mellem Mjølnerparken og Mimersparken. Formålet er at værne om de mange positive aktitiviteter, der idag er i området, og samtidig understøtte de synergier, som kan opstå ved det gode naboskab. Huset skal invitere hele kvarteret indenfor, blive et naturligt mødested og danne en attraktiv ramme om brugernes forskelligartede aktiviteter.

PLH er bygherrerådgiver, har udarbejdet byggeprogram med udgangspunkt i workshops, samtaler og interviews med brugergrupperne - også forestået af PLH. Som forudgående grundlag har PLH i samarbejde med Primus Arkitekter udarbejdet et skitseforeslag til kvartershus samt helhedsplan, der konkluderede at et samlet kvartershus placeret som et urbant fikspunkt i området, ville gøre huset til det nye indbydende, tryghedskabende og integrationsfremmende samlingssted i området.
Arkitektonisk er huset udformet som en stjerne med 3 ben. Derved åbner huset sig ligeværdigt mod 3 sider med 3 separate indgange til de 3 interessenters (Lejerbo, KFF, TMF) brugergrupper. Udendørs skaber de åbne vinkler visuelt overskuelige uderum. Husets åbne facader og gennemlyste fordelingsrum inviterer til, at man bevæger sig gennem huset og bruger det som en del parkens øvrige faciliteter. Førstesalens vred i forhold til stueetagens geometri giver huset et lettere udtryk og skaber både overdækninger og tagterrasser. En hud af perforeret metalplade binder huset sammen, hvilket i dagtimerne skaber skyggespil inde og i nattetimerne beriger facaderne med et lysende mønster.
Indvendigt binder det gennemlyste og visuelt overskuelige fællesareal de 3 funktioner sammen, hvilket giver stor fleksibilitet og rig mulighed for synergi mellem de forskellige brugergrupper. Både i form og materiale, lægger huset afstand til det eksisterende byggeri og markerer sig dermed som det nye varetegn for området, der skal fungere som symbol og katalysator for den positive sociale udvikling, der sker i området.