Køge Bugt Motorvej

Udvikling af motorvej mellem Greve Syd og Køge

Kategori

Infrastruktur

Sted

Køge Bugt Motorvej

År

2011 – 2017

Status

Afsluttet

Størrelse

14 km

Kunde(r)

Vejdirektoratet

Hold

Vesterholts Eftf. Fase 1 – Rambøll. Fase 2 - COWI

PLH Arkitekter er arkitekter på udbygningen af Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Køge Bugt. Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel og tæt trafik på den 6-sporede strækning syd for Greve og derfor udbygger Vejdirektoratet strækningen mellem Greve S og Solrød S fra 6 til 8 spor.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Arbejdet omfatter bl.a. projektering af 7 nye broer og udvidelse af 9 eksisterende broer. PLH har udarbejdet designmanualen for strækningen samt designet broarkitektur til nye broer og underføringer, specialløsninger ved underføringer som forlænges, design af støttevægge, belysningskoncept til underføringer mv.