Køge Bugt Motorvej

Udvikling af motorvej mellem Greve Syd og Køge

Kategori

Infrastruktur

Sted

Køge Bugt Motorvej

År

2011-2017

Status

Opført

Størrelse

14 km

Kunde(r)

Vejdirektoratet

Hold

Vesterholts Eftf. Fase 1 – Rambøll. Fase 2 - COWI

PLH Arkitekter er arkitekter på udbygningen af Køge Bugt motorvejen mellem Greve Syd og Køge Bugt. Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel og tæt trafik på den 6-sporede strækning syd for Greve og derfor udbygger Vejdirektoratet strækningen mellem Greve S og Solrød S fra 6 til 8 spor.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Arbejdet omfatter bl.a. projektering af 7 nye broer og udvidelse af 9 eksisterende broer. PLH har udarbejdet designmanualen for strækningen samt designet broarkitektur til nye broer og underføringer, specialløsninger ved underføringer som forlænges, design af støttevægge, belysningskoncept til underføringer mv.

Projektet og anlægsarbejdet er opdelt i to faser, hvor den første del af strækningen fra Greve Syd til Solrød er gennemført, mens den anden del fra Solrød til Køge og dermed den samlede motorvejsstrækning forventes at være klar i 2018.