Danske Bank, globalt workplace koncept

Globalt workplace koncept der fremmer Danske Banks kerneværdier og imødekommer kundernes behov

Kategori

Workplace design

Sted

Danmark og internationalt

År

2015 – 2017

Status

Afsluttet

Størrelse

3.200 m² (pilotprojekter) - 12.500 m² (masterplan-projekter)

Kunde(r)

Danske Bank

Arbejdspladser

200 (pilotprojekter) - 900 (masterplan-projekter)

PLH har arbejdet tæt sammen med Danske Bank Real Estate Facility Management i udviklingen af et globalt Workplace koncept, der gør det muligt for medarbejderne, at udleve Danske Banks ’Essens’ og kerneværdier, og imødekomme kundernes behov, i en stadig skiftende global kontekst.
Det ekstensive nye Workplace program gør det fysiske miljø til et levende aktiv, i den organisatoriske udvikling og repræsentation af bankens image, kultur og brand.

PLH har haft et tæt samarbejde med Real Estate Facility Management teamet for at undersøge og udvikle nye tilgange og designretningslinjer, for alle aspekter vedrørende indretning af virksomhedens kontorfaciliteter, herunder byggearbejder, belysning, møbler, skiltning og tilbehør. Den resulterende Bygnings Design Manual er en designguide, der kan bruges globalt, til projektudvikling samt - udførelse.

Som led i processen, har PLH gennemført flere pilotprojekter i Danmark fra 2015-2017, samt konsulentbistand i forbindelse med projekter i Helsinki og Vilnius.

Den viste case er fra Danske Bank i Odense, som har gennemgået en gennemgribende ombygning af eksisterende bygning. PLH har stået for ”spaceplanning” og indretning (herunder design af specialløsninger til inventar). Her blev et nøgleelement i det nye koncept, skabt i form af `pladser´ der fungerer som et centrale mødesteder, hvor medarbejdere og ledere kan være tilgængelige og samarbejde på en let og ubesværet måde.

Kontakt:
Paulette Christophersen
+ 45 2464 7133
psc@plh.dk