BREATHE 55 - ventilationsenhed

Den eksisterende bygningsmasse bruger meget energi og belaster miljøet – derfor er der et stort potentiale for at reducere energiforbruget i især ældre byggeri. PLH har udviklet en decentral ventilationsenhed kaldet Breathe 55, der kan genanvende 85 % af energien ved luftskiftet i boligen.

Kategori

Design

År

2011-2017

Kunde(r)

SustainSolutions

PLH har udviklet en decentral ventilationsenhed, Breathe 55, der genanvender 85 % af energien i den varme og ”brugte” udblæsningsluft, til at opvarme den friske luft, der trækkes ind i boligen. På den måde kan der spares på varmeregningen – til glæde for både miljø og beboere. Breathe 55 er en decentral enhed til ventilation af enkeltrum. Den er derfor oplagt at anvende i forbindelse med renovering af især ældre etageboliger, hvor det kan være vanskeligt og omkostningstungt at installere centrale ventilationsanlæg og at føre nye ventilationskanaler frem til alle rum i lejlighederne.

Bedre luft og færre gener for pollenallergikere
Breathe 55 kan også minimere pollen-gener, da enheden sikrer en bedre luftkvalitet via basisventilation i de enkelte rum og samtidig giver mulighed for at installere særlige luftfiltre, der kan gøre livet lettere for personer med pollenallergier.

Automatisk tilpasning af indeklimaet
Breathe 55 er let at installere i facaden, og den kan tilpasses forskellige vægtykkelser mellem 25 og 52 cm. Ventilationsenheden indstiller sig automatisk i forhold til indeklimaet. Når flere personer samles, opstår der højere koncentration af fugt og CO2, hvilket enheden registrerer og automatisk øger luftskiftet i rummet.

Projektet blev oprindelig støttet af Fornyelsesfonden og i anden fase af Markedsmodningsfonden. Flere interessenter har medvirket, deriblandt Smith Innovation, SustainSolutions og DTU Byg. De første 70 enheder blev installeret i foråret 2017 i en boligbebyggelse i Kokkedal.

Se Breathe 55 hos forhandleren.

Kontaktperson

Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk