Bispebjerg Ny Psykiatri

Det nye Psykiatrisk Center København er designet i en åben og imødekommende arkitektur der skaber funktionelle og værdige rammer for menneskene på stedet

Kategori

Sundhed

Sted

Bispebjerg

År

2014 – 2025

Status

Under opførelse

Størrelse

29.500 m²

Kunde(r)

Region Hovedstadens Psykiatri

Hold

Friis & Moltke A/S, Søren Jensen A/S, Møller & Grønborg A/S

Ny Psykiatri Bispebjerg er en vigtig brik i at skabe gode og sammenhængende psykiatriske behandlingstilbud for regionens psykiatriske patienter. Ny Psykiatri Bispebjerg opføres med plads til i alt 200 sengepladser. Projektet tager afsæt i Region Hovedstadens Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. Det nye psykiatriske hospital danner rammerne for integrerede og differentierede behandlingstilbud, herunder plads til bevægelse og aktivitet. De fysiske rammer bliver stimulerende og motiverende for patienter og personale og projektet understøtter tilbud, der kan skræddersys til patienternes individuelle behov.

Med afsæt i projektkonkurrencen samt efter en konstruktiv brugerproces fremstår Ny Psykiatri Bispebjerg, som et effektivt og rationelt projekt i en menneskelig skala med fokus på at skabe trygge rammer både ude og inde og signalere oplevelse og variation. Men også som et byggeri, hvor rammerne tilgodeser patienternes individuelle behov i forhold til behandling og meningsfulde aktivitetstilbud. Der er ikke gået på kompromis med det oprindelige vinderprojekts idéer og tanker til de patientrelaterede faciliteter, og der vil med realisering af projektet blive skabt rammer for et behandlings- og arbejdsmiljø på et højt fagligt niveau, til glæde både for patienter, pårørende og for personale.

Kontaktperson
Michael Shou
+45 2042 2804
ms@plh.dk

Der bliver mange udfoldelsesmuligheder, grøn natur at se på og alle patienter vil få enestue. Vi får en helt unik mulighed for at skabe en visionær, moderne og hjemlig psykiatri til glæde både for patienterne, pårørende og medarbejdere.

- Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, i anledning af første spadestik

Når man ser, hvordan det kommende byggeri er tænkt, kan man se, at det er bygget til at hjælpe og yde omsorg overfor mennesker. Det er omsorg, hjælp og respekt, man mødes med... De moderne faciliteter kommer til at give nogle helt nye og unikke muligheder for at samtænke behandlingen.

- Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden, i anledning af første spadestik