Amager Centret

Fra lukket center til kommercielt og kulturelt centrum med åbne facader, der giver byliv

Kategorier

  • Urban
  • Butikker

Sted

Amager, København

År

2013

Status

Under opførelse

Størrelse

34.700 m²

Kunde(r)

Danica Pension and DEAS Ejendomsadministration

Parkeringspladser

110

Centret er en sammenbygning af et stykke rendyrket industriarkitektur fra 1940 i en tidligere fabriksbygning og en række sidebygninger og stalde. Forslaget fremhæver og forstærker den oprindelige arkitektur ved at facaden strippes for effektarkitekturen påført huset i 2008, og ved at alle bygningerne hvidmales.
Ud over de tiltrængte mere tekniske/fysiske moderniseringer, er hovedambitionen med forslaget at ændre Amager Centrets identitet fra et lukket, introvert center til en åben struktur, der i harmoni med lokalområdets karakter, supplerer og styrker dets egenart og attraktivitet og positionerer Amager Centret som bydelens kommercielle og kulturelle centrum og lokomotiv.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Gården gøres mere intim, via nye tilbygninger. Geometrisk bliver gårdrummet mindre rektangulært, således at det ikke virker så planlagt og forudsigeligt. De nye bygninger bygges i genbrugsteglsten, så fabriksarkitekturen bevares og forstærkes. Det handler om at rummet får den rette stemning og derfor er det vigtigt at alle facader bliver åbne og imødekommende; men også taktile.

Tagfladen vil i stedet for store arealer belagt med tagpap, være anlagt med et stort grønt sedumtag med vild beplantning. Den eksisterende tagterrasse udvides, så den strækker sig langs hele den ene bygningsfacade og endnu en tagterrasse anlægges ved et nyt kontorlejemål i det sydøstlige hjørne. De nye tilbygningers tage udnyttes til solceller, som vil bidrage til Amager Citys grønne identitet og samtidig været et økonomisk fornuftigt tiltag. I dette landskab af grønne tagflader, lækre tagterrasser og solceller ligger en ny bygning med store glasfacader – Amagerbros nye og moderne fitnesscenter. Her kan Amager Citys gæster kombinere cafebesøg og shopping med træning og en fantastisk udsigt.

Vi har gjort meget ud af at skabe et hyggeligt gårdrum med indre-by stemning, hvor områdets beboere har lyst til at mødes – og i respekt for de omkringliggende bygninger. Facaderne bliver lyse, åbne og taktile, og ved hjælp af nye tilbygninger bliver gårdrummet enkelt og mindre rektangulært. Det skaber en intim stemning, hvor folk har lyst til at opholde sig længere.

- Jesper Spager, senior projekt leder hos PLH Arkitekter.