Alfa Laval, kontorhus, Aalborg

Miljøbevidst, bæredygtigt og højteknologisk kontorbyggeri med designmæssige referencer til den maritime verden

Kategorier

  • Erhverv
  • Workplace design

Sted

Aalborg, Danmark

År

2013 – 2015

Status

Afsluttet

Størrelse

5.800 m²

Kunde(r)

Alfa Laval, TK Development

Hold

OBH Ingeniørerne, Gråkjær, Pension Danmark

Bæredygtighed

DGNB certificering (Guld)

PLH vandt den indbudte konkurrence om nyt kontorbyggeri for virksomheden Alfa Laval, Aalborg A/S, og huset blev i 2015 taget i brug af ca. 300 medarbejdere.

Alfa Laval spiller en stor rolle i den maritime branche med produktion af komponenter til bl.a. skibsindustrien, hvilket har været intentionen at kommunikere igennem bygningens udtryk, ved at skabe mange referencer til den maritime verden og historie. De lange hvide horisontale bånd i facaden og atriet, udsigterne mod vandet fra etagerne, der minder om skibs-soldæk og ’medarbejder-broen’ hvorfra man kan overskue hele bygningens indre - er nogle af de virkemidler, der giver skibsstemning.

Huset samler medarbejderne i et lyst, venligt og ligefremt hus, hvor åbenheden gør, at alle kan føle sig velkomne overalt, samt få en god oplevelse, uanset hvor i bygningen deres arbejdsplads er placeret. Flow og fleksibilitet er nøgleordene i disponeringen, med en åbenhed i planerne der inviterer medarbejderne til at færdes alle vegne, og som gør det let at tilpasse arbejdspladserne, når nye behov opstår. Der er stor variation af uformelle og formelle møderum, samt steder hvor medarbejdere kan samles for at understøtte aktiviteter og arbejdsmønstre i de forskellige afdelinger. Derudover er der lounge områder, hvor der kan holdes møder med eksterne gæster.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Gennem designfasen og byggefasen har der været stor fokus på, at bygningen støtter op om Alfa Lavals profil som et miljøbevidst, bæredygtigt og højteknologisk firma. Der er indarbejdet flere energireducerende tiltag i byggeriet såsom solceller, automatisk solafskærmning, LED-belysning og en høj anvendelsesgrad af nye driftsstyringssystemer. Det visuelle indeklima er sikret med høj tilgang af dagslys, gode udsigtsforhold og mulighed for at undgå blænding. Det akustiske indeklima er sikret med lydabsorberende materialer, og der er anvendt løsninger som reducerer lydtransmission og støj. Samtidig har det været et centralt succeskriterie, at bygningen skal danne en sund og stimulerende ramme for medarbejderne, og med høje indeklimakrav bidrage til et godt arbejdsmiljø.
Dette har tilsammen ført til, at bygningen som det første byggeri i Nordjylland, er DGNB certificeret i guld-kategorien.

Timelapse