Helsingør Forsyning Driftcenter

Bæredygtigt og fleksibilt byggeri i et enkelt, nordisk design omgivet af et oplevelseslandskab, som forbinder det nye driftcenter med det eksisterende kraftværk

Kategori

Erhverv

Sted

Helsingør

År

2013

Status

Konkurrence forslag

Størrelse

5.700 m²

Kunde(r)

Forsyning Helsingør

Hold

Marianne Levinsen Landskab, NIRAS

Bæredygtighed

Bæredygtigt og fleksibilt byggeri

PLH blev prækvalificeret til konkurrencen om Forsyning Helsingør. Forslaget integrerer den eksisterende bygningsmasse i østfløjen af et nyt U-formet byggeri bestående af ialt tre fløje. Fløjene indeholder foyer, kundecenter med kontor, udstilling / undervisning, kantine, køkken, loungeområde, møderum, værksteder, maskinhal, genbrugsbutik og overdækkede garage- og lagerområder med omklædning og bad.

Facaderne har et enkelt, nordisk udtryk med naturmaterialer og rolige horisontale linjer dannet af vinduesbånd og en let skærm af trælameller, som favner nye og eksisterende bygningsdele. Skærmen samler bygningen til en arkitektonisk helhed, der spiller sammen med det omgivende landskab med rundede former. Materialer, former og gennemlyste planer giver et lyst og venligt hus for medarbejdere og brugere.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Arealet mellem det nye driftscenter og det eksisterende kraftværk udvikles som et sammenhængende oplevelseslandskab, der henvender sig til besøgende, skoleklasser mm. Derved opstår et nyt parkrum med rekreative elementer, der skaber sammenhæng og tilgængelighed til de naturskønne omgivelser. En grussti leder de besøgende, lærende og gæster rundt mellem ”udendørs laboratorier”, samlingspladser og måleposter langs Egebækken. Elementer på læringsstien er jordlaboratorier med kompost og affaldssortering, vækstkasser, solovn, vindlaboratorium, vandmålerposter og vandopsamling.

Byggeriet er fleksibelt og bæredygtigt i kraft af valget af materialer og konstruktion efter Vugge-til-Vugge principper - herunder genanvendelighed, enkel montering / samling og mulighed for at skille bygningsdele ad i komponenter. Bygningen opfylder lavenergiklasse 2020, hvilket fx ses i valg af vinduer, detaljering af klimaskærm og samlinger, samt i proportionering og placering af åbninger mod dagslyset i facade og tag.