Edgeflow

Udvikling af nye vindmøller, der er ideelle til større industribygninger, er lydsvage og fungerer godt i bebyggede områder med urolige og mere turbulente vindstrømninger

Kategori

Design

År

2008

Hold

EdgeFlow

I sommeren 2009 blev firmaet EdgeFlow etableret, som resultat af udviklingen af en ny vindmølle, der primært er designet til montage på store industribygninger.
PLH og EdgeFlow har sigtet på at finde en effektiv løsning for vedvarende energiproduktion i områder med uudnyttede ressourcer. I industriområderne i byens omegne er der mulighed for at udvinde meget mere vindenergi, med denne nyudviklede vindmølle.
Når vinden rammer facaden på en industribygning, vil den accelerere for at komme rundt om og over bygningen. Ved tagkanten ses således en accelereret vindhastighed der bevirker, at energien i vinden er større. EdgeFlows mølle er specifikt udviklet med henblik på at udnytte denne strømning – heri ligger også baggrunden for selskabets navn.

Kontaktperson
Steen Enrico Andersen
+ 45 4036 6412
sea@plh.dk

Vindmøllens designprincip er skabt gennem nytænkning af en kendt grundtype kaldet Darrieus, der i modsætning til den almindelige 3-armede danske vindmølletype, fungerer godt i bebyggede områder med urolige og mere turbulente vindstrømninger.
Den nye vindmølle, der mest af alt minder om en DNA-streng, er en vandretliggende og aflang rotor, som er beregnet til en placering lige over bygningens tagkant. Den kan adderes i længderetningen og på den måde tilpasses den enkeltes bygnings omfang og behov. Møllerne er meget lydsvage og derfor velegnede til at opsætte i bebyggede områder.
Den energi som møllen producerer kan dække lokale energikrævende funktioner i bygningerne, eksempelvis opladning af batterier til el-drevne trucks, biler og ren-gøringsmaskiner. Opvarmning af vand, pumpeprocesser og ventilation er også oplagte ”brugere” af vindenergien.