DLG, Bårse

Moderne administrationsbygning indpasset til det samlede anlæg og med bæredygtighed som afgørende faktor

Kategori

Erhverv

Sted

Bårse ved Præstø

År

2016 - 2018

Status

Under opførelse

Størrelse

730 m² nybyg kontor + 600 m² ombygning/renovering af kontor og personalefaciliteter

Kunde(r)

DLG

DLG Bårses eksisterende administration, butikslokaler og lager ligger idag tæt ud til den trafikerede Næstvedvej i Bårse ved Præstø. Da DLG ønsker at samle sin sjællandske administration - og omdanne stedet til center for internethandel fra DLGs “Land og Fritid”-butikker, er det nødvendigt at udvide administrationsbyggeriet og ændre lagerfaciliteterne.
Der opføres en ny administrationsbygning med facade ud mod vejen. Bygningen markerer sig med et enkelt og moderne udtryk og placeres i tilknytning til den eksisterende administration, der ligger umiddelbart bag den nye administrationsbygning. De to bygninger knyttes sammen via en tilbygning i form af en 10 m lang gangbro, således at funktionerne i den eksisterede bygning (mødelokaler, garderobe, frokoststue mv) supporterer den nye bygning, og anlægget samlet set udgør en velfungerende arbejdsplads.
Den nye bygning med det flade tag markerer sig som en funktionalistisk administrationsbygning og skaber et nyt og mere enkelt og moderne visuelt udtryk ud mod Næstvedvej. Det nuværende udtryk er usammenhængende og “rodet”, da det bl.a. domineres af en æstetisk tvivlsom karnap, flugtvejstrapper og bagsiden af butikken “Land og Fritid”, der vender ud mod vejen.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Administrationsbygningen tænkes opført med de farver, som dominerer det eksisterende industrielle kompleks ved Bårse - hvid og grøn - og den vil således passe til det samlede anlæg og tilføje et mere enkelt udtryk egnet for en moderne virksomhed. Byggeriet opføres i betonelementer og cementfiberplader med alu-vinduer, og på taget skal der være solceller. Der installeres klimaanlæg med ventilation og køling samt automatisk solafskærmning.
I forbindelse med projektet bygges et WEB-lager og der laves nye p-pladser - PLH Arkitekter har lavet helhedsplan for dette.

Besøgende og forbipasserende danner sig et første indtryk af DLG Bårse fra den befærdede Næstvedvej.
Ved at placere en ny administrationsbygning, i en enkel, funktionalistisk stil, tæt ud til vejen, retter man op på det noget rodede udseende, der i øjeblikket præger anlæggets udtryk. For at skabe et samlet, harmonisk udtryk, skal den nye bygning holdes i de hvide og grønne farver, der dominerer det nuværende industrielle kompleks.

Rejsegilde