Carlsberg Stationsområde

Udviklingsplan for Carlsberg byområde med mangfoldighed, historie og puls

Kategorier

  • Urban
  • Læring
  • Butikker

Sted

Valby, København

År

2011

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

80.000 m²

Kunde(r)

Carlsberg Ejendomme

Hold

CUBO, BBP, DEVE og Holgaard Arkitekter

PLH blev i team med fire andre tegnestuer prækvalificeret til proceskonkurrencen om Carlsberg Stationsområde.

Carlsberg Stationsområde er et komplekst og fortættet byområde med mange forskellige funktioner samlet på et sted. Boliger, uddannelsesinstitutionen UCC, butikker, bibliotek, torve, pladser og haver skal leve gensidigt af hinanden og skabe en bydel med mangfoldighed, historie og puls.

UCC’s foyer ligger som et stort galleri, der spænder bredt over den store bygningskrop og samler bydelens to vigtige pladser. Et klassisk hierarki præger funktions-flowet med de store fællesfunktioner som sportshal, auditorium og bibliotek placeret mere prominent, mens de fleksible læringsmiljøer ligger i et forløb af faglige enheder med hver sin identitet.

Kontaktperson
Ole Jonsson
+ 45 2720 0590
oj@plh.dk

Carlsbergs identitet er styrket igennem nye fortolkninger af den klassiske by med skalaspring, diversitet og særlige bymotiver. Bydelens kantzone er livsnerven i området. Det er her i gadernes og pladsernes niveau, at livet skal udspille sig og gøre Stationsområdet til et oplevelsesrigt sted.

Derfor er stueetagerne åbne og aktive, så livet uden- og indenfor husene flyder sammen og stimulerer hinanden. I forslaget er angivet spilleregler for facaderne, i tråd med Carlsberg-områdets oprindelige tyngde, materialitet og udsmykninger, men videreudviklet til nutidigt formsprog.