Aqua Globe - Skanderborg

Tilbygning af administrationsbygning skaber et nyt samlet arkitektonisk udtryk og et bindeled mellem anlægget og de grønne omgivelser

Kategori

Erhverv

Sted

Skanderborg

År

2016

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

1.380 m²

Kunde(r)

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Hold

Gråkjær A/S, DRIAS A/S

Skanderborg Forsyning er placeret i et tæt begroet område, nær ved Sorte Sø, og er omdrejningspunkt for distribution af vand i området. Med den nye tilbygning skabes et nyt samlet arkitektonisk udtryk, et homogent ydre, og et bindeled mellem anlægget samt den omkringliggende natur. Det bygningsmæssige greb udspringer af vandets bevægelse, og understøtter områdets kupperede terræn.

På facaden ved indgangen er trælameller brugt til at markere indgangen til foyeren, og danner sammen med hot-spot’en et markant og tydeligt ankomstareal som let ses fra vejen. Fra forpladsen ledes man naturligt videre via det eksisterende stisystem og hen mod søen, hvor man fra stien har et flot udsyn over bygningen.

De vandrette solafskærmninger, som er et meget markant element i den eksisterende bygning, er ført videre, og indgår som et arkitektonisk virkemiddel i den nye samlede administrationbygning.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Ved sin rejsning mod skoven markerer bygningen sig i landskabets bølgende bevægelse mod søen. Den ny tilbygning forlænger den eksisterende bygning med et enkelt dynamisk udtryk med et afsluttende ”ansigt” mod skoven. Den nye bygning strækker sig ud over det skrånende landskab ved åen og stien langs anlæggets kant. Den eksisterende bygnings rene linjer er ført videre i den ny tilbygning, og sammenbygningen bliver dermed helt usynlig.