Udviklingsprojektet Nexø Mole er nu vedtaget i lokalplan

Projektet ’Nexø Mole’ skal transformere det rå industriområde på Nexø Havn til et levende og kulturelt udflugtsmål for lokale og turister. Nexø Mole kommer bl.a. til at indeholde en markedshal, en restaurant, hotellejligheder og muligvis et nyt kulturhus. Derudover skal der bygges en gang- og cykelbro.

DLG’s bygninger på den nordlige del af Nexø havn står i dag tomme. PLH Arkitekter har i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE udført skitseforslaget ”Nexø Mole”, der transformerer de nuværende bygninger med respekt for bygningernes oprindelige historie og funktion. Bygningerne omdannes til en markedshal, en restaurant, hotellejligheder og muligvis et kulturhus. Når projektet er realiseret etableres også et kommunalt bibliotek og borgerservice. For at tilføre en nær tilgængelighed fra Nexø bymidte vil Nexø Havn etablere en gang- og cykelbroforbindelse over trafikhavnen fra Tørdokken til projektområdet.

Læs mere om projektet

Transformationsprojektet ’Nexø Mole’ ligger i området markeret med rødt. Illustration: Nexø Kommune.