NORDIC DESIGNED WORK LIFE – AN EXPORT PRODUCT - Partner, Paulette Christophersen, fortalte om PLH's viden og ekspertise indenfor nordisk workplace design til Design Speaks konferencen i Sydney, Australien.

Danmarks naturlige fordele –en unik samarbejds- og innovationskultur
Til Design Speaks konferencen om Work Place / Work Life i Sydney d. 28. august, brugte Paulette Christophersen, der er australier, sine 20 års erfaring fra Danmark til at fortælle om arbejdspladser og workplace design set ud fra et dansk perspektiv – med fokus på, hvor australske arbejdspladser kan finde inspiration i en skandinavisk tilgang.

En socialt bæredygtig og sund arbejdsplads
Paulettes præsentation var baseret på personlige observationer om, hvad der gør Danmark til international topscorer indenfor lykke, balance mellem arbejdsliv og fritid og produktivitet (som fx BNP pr arbejdstime). Danmark har nogle unikke naturlige fordele, såsom at være et lille land og derfor indstillet på forandring, og en dansk innovations- og samarbejdskultur, der er en fordel, når man skal overkomme global disruption. Også et stærkt demokratisk samfund karakteriseret af tillid og åbenhed, kombineret med et uddannelsessystem baseret på samarbejde og kreativ problemløsning, kan forklare, hvorfor Danmark har socialt bæredygtige og sunde arbejdspladser – og, ikke mindst, har muligheden for at udvikle sig til at blive absolut førende på området.

Sociale rum til samarbejde øger videndeling, velvære og produktivitet
Paulette kom med konkrete eksempler på typiske danske arbejdspladstraditioner, som australiere kan lade sig inspirere af – eksempelvis fænomener som kantinen, firma sportsklubber samt forskellige typer af områder indrettet til at samarbejde på jobbet – alle sociale rum, der skaber værdi for organisationer ved at øge videndeling, produktivitet og medarbejderengagement. Derudover har Danmark fantastiske eksempler på flotte atriumbygninger, der velkommer besøgende til livlige miljøer, mens de på samme tid formår at samle organisationen og forbedrer den interne kommunikation gennem sammenhængende og åbne volumener.

Åbenhed og fleksibilitet er fordele for både organisationer og den individuelle motivation
Faktorer som åbenhed og et fladt hierarki er også fordele i en moderne verden karakteriseret af forandring og disruption. Det er faktorer, som understøtter en organisatorisk kultur, hvor fleksibilitet og tillid hjælper til at man hurtigt integrerer nye partnerskaber og samarbejder, hvilket igen forbedrer muligheden for medarbejderudvikling og for at skabe nye forretningsmuligheder (dvs. forbedret motivation og produktivitet).

Bidrage til den urbane kontekst – politik og certificeringssystemer baner vejen
Fokus på at skabe social værdifuld arkitektur, der bidrager til et bedre liv for alle, er en integreret del af dansk lovgivning gennem byplanlægningsprocesser og Arbejdstilsynet. Den københavnske stadsarkitekt har en stærk politik om at skabe livlige og transparente bymiljøer, og kontorbyggerier skal derfor bidrage til et forbedret bylivet – at placere en café i stueplan er ikke nok. Ud over de større byers stærke arkitekturpolitik har Danmark også et ambitiøst certificeringssystem for bæredygtigt byggeri (DGNB), hvor en bygnings sociokulturelle og funktionelle kvaliteter vægter lige så højt som økonomiske og miljømæssige faktorer (modsat mange internationale certificeringssystemer, der enten har hovedfokus på sociale eller miljømæssige faktorer).

Nordisk designet arbejdsliv – et eksportprodukt
Samlet set gør alle disse faktorer dansk workplace design, der er baseret på et nordisk design etos og en humanistisk designforståelse, til et inspirerende og værdifuldt eksportprodukt.

Du kan følge diskussioner og ideer efter Work Place / Work Life konferencen ved at blive medlem af LinkedIn gruppen “Offices are for People”.

Fra venstre, Rachael McCarthy (moderator, Bates Smart), Paulette Christophersen (PLH Arkitekter), Sue Solly (Deloitte Digital), Primo Orpilla (Studio O+A), og Sarah Cotton (Transitioning Well) Fotograf: Anna Kucera, DesignSpeaks.AU

Fotograf: Anna Kucera, DesignSpeaks.AU

Paulette Christophersen. Fotograf: Anna Kucera, DesignSpeaks.AU

Fotograf: Anna Kucera, DesignSpeaks.AU

Venue: Eternity Playhouse, Sydney. Fotograf: Anna Kucera, DesignSpeaks.AU