Nordea Taastrup

For Nordea Ejendomme i Taastrup har PLH gennemført en stor renovering af 4 sammenhængende blokke i 3 etager. Byggeriet er fra 1989 og siden da har huset kun gennemgået små ombygninger. I dag huser ejendommene ca 1800 arbejdspladser og renoveringsprojeket indbefatter bl.a. en forbindelsesgang, nye tekniske installationer, ny kantine, ny reception, mødecenter og nye arbejdspladsindretninger. Projektet skal samtidig forstærke Nordeas identitet og binde alle medarbejdergrupper tættere sammen. Med stor fokus på workplace design søger projektet at forbedre både funktionerne og logistikken i bygningerne.

“Convenient connections between free choices” er essesensen af indretningen der understøtter bankens free-seating koncept.

Planen over hvordan man orienterer sig er inspireret af tanken om et typisk Metro Kort, med farvekodede linjer, byrum og stationer. Det enkelte design sigter mod at gøre trafikken i bygningerne logisk, enkelt og let at forstå. Den markante ‘grønne’ forbindelsesgang fungerer både som passage og er med til at forbedre orienteringen i området. Det er nu meget nemmere at få adgang til de faciliteter, der understøtter opfyldelsen af Nordeas kerneværdier, ‘positive kundeoplevelser’, ‘det er mennesker, det handler om’ og ‘ét Nordea-team’.

Med receptionsområdet som et centralt knudepunkt, den grønne passage og forbindelserne i både nord-syd og øst-vest retning, bliver alle bygningerne og kantinen bundet sammen. Gulvet i gangforbindelsen er grønt med inspiration fra Nordeas værdier med fokus på nordiske materialer og natur og belysningen langs hele passagen er én ubrudt linje der viser vej.De ensartedede indretningsprincipper overalt i bygningerne er samtidig med til at styrke medarbejdernes følelse af èt Nordea-team.