Boliger på Strandlodsvej

I et område under forandring på Strandlodsvej på Amager har PLH tegnet 35 boliger og 2 butikker, som bygger videre på kvarterets værkstedsprægede stemning og mangfoldighed. Rækkehusbebyggelsen indeholder både en renovering af en eksisterende ejendom og nybyggeri i 4 etager med lejligheder, der alle har egen gård eller taghave og varierer i størrelse fra ca. 120 m2 til 160 m2 og. Den ny bebyggelse indskriver sig i gadebilledets industrikarakter med referencer til den oprindelige arkitektur. Rækkehusenes markante tagformer er en moderne fortolkning af tidligere produktionsbygninger med de typiske skrå shedtage og facaderne har en lidt rå materialekarakter med galvaniserede stålplader som beklædning flere steder.

Ejendommen, August Olsens Eftf. på Strandlodsvej 20, bliver stående i sit oprindelige murværk, men renoveret og transformeret til nye moderne boliger. Mødet mellem nyt og gammelt plus variationerne i både bygningsformer og materialer, giver en god fortælling til bydelen og synliggør byudviklingen med spor af tidernes forskellige kendetegn.

I kontrast til det mere rå udtryk udadtil, er alle indre gårdfacader, terrasser og værn beklædt med træ og espalierer, der giver gårdmiljøet varme og en mere menneskelige skala. Intentionen er, at gårdrummet inviterer beboerne udenfor og skaber liv og fællesskab omkring boligerne.