Bispebjerg Psykiatri

Imødekommende arkitektur og nærværende behandling i psykiatrien er nøgleordene for vores forslag, hvor vi har arbejdet bevidst med at afbalancere de bløde og hårde værdier for at skabe en tryg hverdag for patienter, pårørende og personale. Bebyggelsen føjer sig samtidig fint ind på det smukke Bispebjerg.

Vores team har vundet den omfattende konkurrence om Ny Psykiatri Bispebjerg med et projekt, der ’på enkel og elegant vis løser de mange komplekse krav til funktionalitet, fleksibilitet og sammenhænge’. Forslaget er et indlevet bud på, hvordan man skaber private og diskrete rum i et 24.000 m2 kompleks, der skal tilpasses den eksisterende bebyggelse på Bispebjerg og samtidig give effektive arbejdsgange.

Psykiatrisk Center København har udarbejdet en vision for psykiatrien, om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder. Det handler blandt andet om, at arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så Psykiatrisk Center København kan tilbyde sammenhængende patientforløb af høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere.

’Fra første streg i projektet har vi haft en klar ambition om at skabe en imødekommende arkitektur, hvor det er patienten og en nærværende behandling, der er udgangspunkt for de fysiske rammer’ siger Lars Toksvig, partner hos PLH Arkitekter. ’Det er psykiatriens vision, at man skal føle sig ventet når man ankommer uanset om man er patient, pårørende eller personale og at arkitekturen skal signalere åbenhed med masser af dagslys, men også respektere patienternes integritet og privatsfære.’

Sengeafsnittene er disponeret så alle patienter har udgang til et ’eget’ gårdhavemiljø, hvor man kan opholde sig uden gerende indbliksgener fra overliggende enheder og et udendørs opholdsrum man frit kan benytte, uden at skulle eskorteres af personalet.

Bebyggelsen underordner sig Bispebjergs helhedsplan med nye landskabsbånd, der siver ned gennem hele bebyggelsen og strukturerer sengeenhederne, der ligger parvist som gårdhavehuse. 1. salen er forskudt, således at stueetagens sengestuer er frie for indblik, har adgang til egne haver og får masser af dagslys.

Ny Psykiatri Bispebjerg bliver på 23.750 m2 og får 200 sengestuer med eget toilet og bad.
Byggeperioden forløber i 2 faser med første i 2018-2020 og anden fase i 2020-2022.
Herudover skal Lersø Komplekset på 25.000 m2 renoveres i perioden 2022-2024.