PLH fylder rundt – en 40-årig succeshistorie

Gruppebillede til web

I dag kan PLH fejre sin 40 års fødselsdag. Arkitekt Palle Leif Hansen grundlagde PLH Arkitekter d. 26. april 1977 (tidligere ’Palle Leif Hansens tegnestue’), og vi fejrer den runde dag internt med medarbejderne nu på fredag. I forbindelse med den interne fejring, lancerer PLH samtidig organisatoriske forandringer, der skal sikre tegnestuens succes fremadrettet.

’40 Years of Success’
Jubilæet kommer på et tidspunkt, hvor vi netop har offentliggjort et meget positivt årsresultat for 2016. Derfor markerer vi dagen under overskriften: ’40 Years of Success’.
Fremadrettet vil PLH bl.a. satse på at udbygge en stærk arkitektonisk profil – også internationalt. Vi har indenfor det seneste år vundet en række konkurrencer indenfor erhverv, kultur og infrastruktur, som underbygger denne udvikling – eksempelvis et nyt besøgscenter ’Ny Trelleborg’ ved vikingeringborgen i Trelleborg samt den åbne, internationale konkurrence ’Rail Baltica’ om en ny hovedbanegård i Riga.

Som fundament for den fremtidige udvikling vil vi med en ny organisation samtidig øge vores professionalisering – bl.a. ved at skærpe fokus inden for 3 ekspertiseområder: ”Worklife & Office Buildings”, ”Smarter Cities” og ”Health, Tech & Consultancy”.

Steen og Søren modtog pris for Baltic Rail-Project i Riga

DSC_0586
I går modtog partnere Steen Enrico Andersen og Søren Mølbak prisen for Baltic Rail-projektet ved en prisoverrækkelse i Riga, Letland. PLH skal designe Riga Hovedbanegård og den nye jernbanebro over Daugava-floden.

Se klip fra prisoverrækkelsen i videoen og hør lidt om, hvor inspirationen til projektets udformning kommer fra:

 

Interview med det milanesiske design- og arkitektur magasin ‘Platform’

Partner og arkitekt Lars Toksvig fortæller om PLHs tilgang til at skabe arkitektur – og om nogle af vores nyere projekter som det nye besøgscenter ved vikinge-borgen ‘Trelleborg’ og det store infrastruktur-projekt ‘Baltic Rail’, der skal forbinde de baltiske lande med resten af Europa. Læs hele interviewet her.

27. February 2017 Udgivet i Nyheder

Hjælp os med at stemme på Allerhuset..!

Havneholmen, Sydhavnen, København V, DK, Allerhuset, PLH Arkitekter, Bryggebroen

Allerhuset på Havneholmen i København er nomineret til ArchDailys ‘Building of the Year’-pris inden for kategorien ‘kontorbyggeri’. Det byggeri, der opnår flest brugerstemmer, vinder kategorien – og derfor synes vi det kunne være rigtigt dejligt med lidt hjælp og nogle stemmer fra vores venner og netværk. Byggeriet stod færdigt i 2009 og er bl.a. præmieret af Københavns Kommune. I efteråret 2016 optog Danske Arkitektvirksomheder desuden Allerhuset på eksempel-listen over ‘arkitektur med merværdi’. Klik her for at stemme på Allerhuset. Hvis du ikke allerede har profil på ArchDaily, skal du oprettes – det kan du gøre ved et enkelt klik via Facebook. Når du har oprettet profil, så klik igen på linket her ovenover, for at komme direkte til afstemningen.

25. January 2017 Udgivet i Nyheder

PLH bæredygtigheds-certificerer eksisterende kontorhus som de første i Danmark

PLH Arkitekter har netop DGNB-certificeret PensionDanmarks domicil på Langelinie Allé i København efter en ny bæredygtighedsklasse for eksisterende kontorbyggeri. Green Building Council Denmark har lanceret ordningen for at sætte fokus på det uforløste grønne potentiale i den eksisterende bygningsmasse.

gruppebilledeFoto: Det første hold DGNB-certificeringer af eksisterende kontorbyggeri. Yderst til venstre Jesper Herrestedt, DGNB-auditor hos PLH Arkitekter. Nr 2 fra venstre Marius Møller, direktør for PensionDanmark Ejendomme. Domicilet på Langelinie Allé blev DGNB-certificeret med resultatet Guld.

PensionDanmarks domicil er et ud af i alt 8 eksisterende kontorbyggerier, som nu er blevet certificeret efter den nye ordning. PLH’s DGNB-auditor arkitekt Jesper Herrestedt, der har foretaget certificeringen, er glad for ordningen:

”Det har været utroligt spændende at sætte sig ind i et eksisterende byggeri fra top til tå, teknisk som arkitektonisk” siger Jesper Herrestedt og fortsætter: ”Indtil nu har vi udelukkende certificeret nyopført byggeri. Derfor har det været en interessant og udfordrende opgave at indsamle faktiske data og forbrugsværdier på, hvordan en eksisterende bygning rent faktisk performer og er drevet.”

PensionDanmark har ligeledes været glade for samarbejdet med PLH og certificeringen af deres domicil: ”Vi har et rigtigt godt samarbejde med PLH, der også har fungeret som bygherrerådgiver for os på en række projekter. Og vi er meget glade og stolte over certificeringen”, siger direktør for PensionDanmark Ejendomme Marius Møller. ”PensionDanmark ønsker at optræde som en ansvarlig investor samtidig med, at DGNB-certificeringen er en god forretning for os. Bæredygtige byggerier er attraktive for lejerne og dermed nemmere at leje ud, og det er med til at give vores medlemmer et godt, langsigtet afkast på deres pensionsopsparing” slutter han.

Øget efterspørgsel på hvordan bygningen skaber værdi
Udover drift og performance vurderer DGNB-certificeringen også den givne organisation og Facility Management. Det giver potentielle investorer og ejere et solidt grundlag for at planlægge energirenoveringer eller andre bæredygtige renoveringer og foranstaltninger. Ved at DGNB-certificere en eksisterende bygning og gøre bæredygtigheden målbar øger ejeren sin viden om, hvordan bygningen skaber værdi i form af fx højere produktivitet, færre sygedage og større tilfredshed hos beboerne. Disse oplysninger kan oversættes direkte til højere salgspriser og lejeindtægter samt laver drifts- og vedligeholdsomkostninger. Og Green Building Council Denmark mærker da også en stor interesse for at DGNB-certificere eksisterende kontorbyggeri:

”Efterspørgslen på dokumenteret bæredygtighed i byggeriet er i gang med et kraftigt opsving. Bygninger i drift rummer af åbenlyse årsager et kæmpe potentiale for bæredygtighed” siger Direktør i Green Building Council Denmark, Mette Qvist, der ser den nye ordning som en oplagt mulighed for at sætte mere fokus på at optimere resurserne og støtte den grønne omstilling i samfundet.

Også hos PLH Arkitekter oplever man en øget efterspørgsel efter bæredygtighed og en interesse omkring certificeringer: ”Vi har længe oplevet stor efterspørgsel efter bæredygtighedscertificeringer på nyopført byggeri” siger Jesper Herrestedt. ”Bygninger har generelt en lang levetid og ældre, eksisterende byggerier udgør størstedelen af bygningsmassen. Derfor er der et kæmpe miljømæssigt potentiale i at bevare og renovere efter den mest bæredygtige fremgangsmåde. Nu er det ved at gå op for ejere og investorer, at der også er økonomiske gevinster at hente på DGNB-certificeringer af eksisterende byggeri, og det kan vi helt klart mærke” slutter han.

Dimplomer og certifikater  blev overrakt 6. december ved en officiel DGNB-konference, hvor den nye ordning for eksisterende kontorbyggerier blev lanceret.

Fakta om Green Building Council Denmark og DGNB-certificering
Green Building Council Denmark er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Organisationen blev stiftet i 2010 af et bredt udsnit af byggebranchen – herunder inves­torer, bygherrer, rådgivere, leverandører, finansielle virksomheder, revisorer og advokatvirksom­heder. DGNB-certificeringen vedrører både design, pro­jektering, gennemførelse, renovering og vedligeholdelse. Den første DGNB bæredygtighedsklasse blev præsenteret af Green Building Council Denmark i 2012. Siden er yderligere fire kriteriesæt blevet tilpasset, og nu er det femte kommet – DGNB for bygninger i drift.

12. December 2016 Udgivet i Nyheder

PLH udnævnt som vinder i den internationale Rail Baltica konkurrence

ext-005-09_gradient_lowresPLH er blevet udnævnt som en af to vindere i den åbne internationale design konkurrence ’Rail Baltica’ udskrevet af The European Railroad Lines, Ltd. Formålet er at udvikle det centrale trafikknudepunkt omkring hovedbanegården i den lettiske hovedstad Riga og samtidig designe den nye Rail Baltica-jernbanebro over Daguna floden. Rail Baltica-projektet er en del af det europæiske transport netværk.

“Vi er utroligt glade og stolte over denne anerkendelse. Vores forslag leverer et sammenhængende og levende trafikknudepunkt, som forbinder byen og styrker Rigas identitet” siger Steen Enrico Andersen, partner hos PLH og ledende arkitekt på design-forslaget. ”Det grønne voldanlæg, vandet, den historiske bydel og markedet er alle elementer, der bidrager til byens stærke identitet. Ved at anvende en holistisk tilgang til trafik- og byrumsudvikling er det lykkedes os at fjerne barrierer og i stedet prioritere offentlig transport, fodgængere and cyklister for på den måde at skabe en mere beboelig og bæredygtig by” siger Steen og fortsætter: ”PLH og COWI udgør et erfarent team med mange store infrastruktur- og trafikreferencer – og derfor er vi meget begejstrede for muligheden for at arbejde med de visionære planer for Riga” siger Steen Enrico Andersen.

STATIONSBYGNINGEN – hvælvinger inspireret af bregneblade og Art Nouveau
ext-006-04_lowresOmdrejningspunktet for planen er den ikoniske stationsbygning, der skaber en stærk visuel identitet i byen og styrker storbyatmosfæren. Bygningens udformning er inspireret af den arketypiske form, som stationsbygninger over hele verden har – hvælvingen.

Stationsbygningen får ny betydning som vartegn for byen med et iøjnefaldende buet tag, der minder om hvælvede bregne-blade – og trækker reminiscenser fra Art Nouveau-perioden. De hvælvede lofts-buer lader lyset strømme gennem bygningen og skaber en rumfornemmelse med en let og åben atmosfære. På den nordlige side tillader elevatorer en helt unik og uforstyrret udsigt over den historiske bydel og skaber på den måde en stærk tilknytning til den by, som du netop er ankommet til – eller skal til at forlade. Geometri, symmetri og gentagelser er kvaliteter, der øger evnen til at finde rundt og bevare orienteringen i bygningen. Det generøse rum, med reminiscenser til kirkelig arkitektur, skaber øjeblikke af forundring, når de rejsende træder ind i bygningen – en mindeværdig oplevelse og et let genkendeligt ankomst- og afgangssted.

BRO OG JERNBANE
Planen indeholder to nye spor, der løber parallelt på den sydlige side af de eksisterende spor – og på den måde forstærker synligheden af jernbanen i bylandskabet og over broen. Broen er designet med et let og flydende udtryk. For at bevare forbindelsen mellem ny og gammel har broen varierende tværsnit, der kommer til syne på undersiden af broen med en rullende og bølgende linje der trækker forbindelser til den gamle bros store, buede konstruktion. Den nye bro er designet med integrerede stier til cykler og fodgængere, der skaber bedre forbindelse langs sporene og over Daugava-broen.

GRØN STORBY
Et mål med designet er at opnå en mere kompakt by med klart definerede pladser og byrum, der indrammer et aktivt byliv for både indbyggere, pendlere og besøgende – og dermed styrker følelsen af Riga som en storby.  Antallet af grønne områder øges for at skabe en mere velfungerende by og tilføje sanseoplevelser og en æstetisk dimension, der styrker tilknytningen til byen. De nye grønne byrum vil udgøre et nyt kapitel i udviklingen af byen, der dog bibeholder stor respekt for den eksisterende by og dens kulturelle arv. Som en bonus vil den tilføjede by-natur afhjælpe klimaudfordringer ved at skabe et bedre mikroklima i byen med forøget luftkvalitet, termisk komfort, en større biodiversitet, afledning af regnvand og forhindring af urbane varmeøer.

EN SAMMENHÆNGENDE BY – et nyt infrastrukturelt centrum
Hele projektet med bro, vejføring og station er planlagt som et sammenhængende infrastrukturelt element  – og ud fra et ’broernes design-sprog’, der med gentagende sektioner af buer og hvælvinger i mindre skala skal forstås som en modsætning til det vertikale sprog, som byens tårne taler. Projektet i sin helhed tjener flere funktioner og formål, som et infrastrukturelt centrum, der forbinder det regionale med det lokale, hvor man gnidningsløst skifter mellem forskellige transporttyper – tog, bus, bil, cykel – og som et offentligt rum, en urban dagligstue, velegnet til både rekreation og kommercielle aktiviteter.

“Rail Baltica-projektet har ikke blot potentiale til at blive en ikonisk, smuk og betydningsfuld indgangsport til Riga – projektet har også potentiale til at fungere som motor for den fortsatte udvikling af byen” siger Steen Enrico Andersen. “Hovedbanegården med tillhørende stationsområde og tilstødende infrastruktur har potentialet til at blive meget mere end blot infrastruktur. Med en stærk visuel identiet kan det blive et vigtigt samlingspunkt for en by og et bylandskab, der udvikler sig i en moderne og bæredygtig retning” siger Steen.

STÆRKT INFRASTRUKTUR TEAM
PLH Arkitekter har ca. 40 års erfaring og 100 medarbejdere. I øjeblikket er PLH arkitektrådgiver på 17 nye underjordiske metrostationer i Københavns kommende Metro Cityring. PLH har også designet 5 af metrostationerne over Jorden på de eksisterende metrolinjer og har arbejdet på flere jernbane projekter, busstationer og andre trafikale projekter. PLH er i team med det ledende ingeniørfirma COWI, der har kontorer i hele verden, 85 års erfaring og 6.400 medarbejdere på verdensplan. Blandt COWIs infrastruktur- og trafikknudepunktsreferencer finder man jernbaner, letbaner, metrolinjer, lufthavne, veje og motorveje. De har også erfaring med konstruktion af broer, tunneller og maritime strukturer.

For mere info om projektet, kontakt partner og arkitekt:

Steen Enrico Andersen, SEA@plh.dk, 4036 6412

For spørgsmål om foto, billeder, planer mm. kontakt:

PR Manager Pernille Franch, PFP@plh.dk, 2720 0599

6. December 2016 Udgivet i Nyheder

Der er gang i byggeriet af Metro Cityringen

Se hvordan arbejdet med stationerne på Metro Cityringen – her Nørrebros Runddel – er i fuld gang. Vi er arkitektrådgiver på de 17 underjordiske stationer.

25. November 2016 Udgivet i Nyheder

We are Looking for a Communications Intern

gruppebillede

Would you like hands-on experience with communications, transforming your academic knowledge into tangible communications solutions? Would you like to be part of a communications team working hard to create business value and support the core areas of our company? And would you like seeing the inside of a creative architectural company with a fun group of 95 social colleagues from 16 different nations?

Our communications team is busy at the moment and we need you to assist us with our day-to-day activities. You will be part of a team that covers both internal and external communications – including internal activities and internal newsletters, events, social media, press relations, website, prequalification work (PQ), stakeholder communications, ad-hoc assignments, etc. At the moment we are in the process of renewing our website and therefore you will be responsible for uploading PLH-projects, developing content (copywriting, image-and video-editing, etc.) and translating content from Danish to English. We are offering a (preferably) 6 months internship and we will make sure to customize the internship and your tasks to meet the demands of your university and study program. We would like you to start beginning of 2017.

It’s important that you:

 • Are studying communications at university level – preferably at masters-level
 • Have excellent language skills – both Danish and English (written and spoken).
 • Have knowledge and experience in MS Office, InDesign, PhotoShop (min. basic skills and an eager to improve and learn)
 • Have experience with CMS-systems.
 • Are motivated, a team-player, have a can-do attitude and are ready to make a difference.
 • Are self-disciplined and comfortable in a dynamic, “ad hoc” environment.

Apply before Jan 2nd
Please send us a max. 2MB PDF (with ‘your name_comm.intern’ as title) containing: a motivational cover letter explaining why we should choose you; your CV -reflecting your relevant experience; and a transcript of your university grades to JOB@plh.dk no later than Jan 2nd.
If you have any questions for the job please contact Communications and PQ-Managers Pernille Franch at 2720 0599 / PFP@plh.dk or Nina Alstrup 3054 6373 /NKA@plh.dk.
Job-interviews will be conducted continuously. We expect you to start beginning of 2017 (preferably February).

About PLH
PLH Arkitekter is a partner-owned architecture company, with almost 4 decades of experience in architectural design; client consultancy; workplace design and building-transformations. The purpose of our work is to improve quality of life for all users. We take pride in creating and maintaining a healthy and sustainable work-environment and culture, where fun and work-life balance is a priority. We are staffed with approx. 95 employees and 16 different nationalities, mostly Europeans – and PLH is currently involved in several projects in different parts of Europe.

Visit us on Facebook, LinkedIn, and Instagram.

24. November 2016 Udgivet i Nyheder

PLH søger bæredygtighedsansvarlig til at tegne og fremme vores miljøpolitik

img_2005_red-bnwPLH Arkitekter arbejder bredt indenfor områderne erhvervs-, kultur- og sundhedsbyggerier, workplace design, skoler, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur. Vores målsætning er at forbedre brugernes livskvalitet gennem design. Vi arbejder helhedsorienteret med fokus på brugernes identitet, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. For PLH er bæredygtighed ikke blot et spørgsmål om energioptimering – men vi arbejder seriøst og ambitiøst med bæredygtighedsbundlinjer på både det menneskelige, det sociale og det miljømæssige område.

Da vores erfarne, faglige leder af bæredygtighed har valgt at flytte til Nordjylland, søger vi nu en ny bæredygtighedsansvarlig, der kan fungere som bæredygtighedsrådgiver og vejleder for vores designteams. Du skal have arbejdet med bæredygtigt byggeri i mindst 5 år og have den faglige tyngde og personlige gennemslagskraft, som det kræver at forme tegnestuens miljøpolitik og samtidig være med til at fremme PLHs interesser på området. Du skal også være med til at løfte PLHs ambitioner om at være absolut førende indenfor bæredygtigt byggeri.

Stillingen som bæredygtighedsansvarlig indebærer, at du deltager aktivt på tværs af alle projekter, der projekteres hos PLH, og kan vejlede om og forstå at balancere de forskellige kriterier i de mange certificeringer, så vi opnår et bæredygtigt kvalitetsbyggeri, der stiller både bygherre og brugere tilfredse. Du skal også udarbejde og tilpasse vores generelle bæredygtighedspolitik, så den understøtter vores overordnede målsætninger og øvrige aktiviteter på området. Samtidig skal du være primus motor på initiativer, der kan fremme vores interesser på bæredygtigheds-området eksempelvis via foredrag og andre udadvendte aktiviteter.

Udover rollen som bæredygtighedsansvarlig kan du også forvente at indgå som ”almindelig” arkitekt og/eller konstruktør i tegnestuens projekter og konkurrencer.

Vores ønske-kandidat
:

 • Er uddannet DGNB-Auditor
 • Er uddannet arkitekt eller konstruktør og har mindst 5 års erfaring inden for bæredygtighedsrådgivning.
 • Er proaktiv, initiativrig og selvkørende – og meget gerne erfaring med at udforme og implementere politikker, principper, retningslinjer el. lign på bæredygtighedsområdet
 • Er dygtig til strategisk formidling – du kan formulere og videreformidle fordelene ved PLH’s bæredygtige byggeri både internt og eksternt til bygherrer, myndigheder, brugere, medarbejdere og øvrige interessenter
 • Nyder at være udadvendt og lave opsøgende arbejde

Vi kan tilbyde:

 • Et unikt job med stor indflydelse på egne arbejdsopgaver
 • En nøglerolle som den der tegner PLH’s overordnede miljøpolitik
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med en stor og bred portefølje af interessante projekter
 • Et sjovt kollegialt miljø med ca. 95 kolleger fordelt med stor spredning på anciennitet og 15 forskellige nationaliteter.

Ansøgning
Send din ansøgning vedhæftet CV og DGNB-certifikat til JOB@plh.dk senest fredag d. 9. december kl 12:00. Mærk ansøgningen ’Bæredygtighedsansvarlig’ i emnefeltet. I din ansøgning må du meget gerne beskrive, hvordan du tidligere har arbejdet med bæredygtigt byggeri, samt hvilke resultater du har skabt.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte partner og arkitekt Søren Mølbak på SM@plh.dk eller mob 2720 0591.

Om PLH Arkitekter
PLH Arkitekter er en tegnestue med ca. 95 medarbejdere. Vi er en mangefacetteret tegnestue, der ofte er involveret i større, komplekse og multidisciplinære projekter, som udvikler sig over lange tidshorisonter og er forbundet med stor fortrolighed, formelle retningslinjer og myndighedskrav.

Besøg os på Facebook, LinkedIn og Instagram for et indblik i PLHs kultur.

11. November 2016 Udgivet i Nyheder

K29 får det litauiske miljøministeriums pris for bæredygtighed og innovation

k29_013_beskaaret

Det litauiske miljøministerium har netop tildelt PLH og vores litauiske samarbejdspartner Archinova prisen for det mest bæredygtige byggeri i kategorien innovativt byggeri for kontorkomplekset K29 i Vilnius, Litauen. Bygningen er placeret på Konstitucijos Prospektas (Constitution Avenue) og har med et stærkt ikonisk udtryk i Vilnius’ skyline skabt en ny destination i Vilnius. Siden opførslen i 2015 er K29 blevet et nyt vartegn for Vilnius – og har bl.a. tidligere fået både en innovationspris og prisen for ’Best Office Building in the Baltics’.

Miljøministeriets pris
Det litauiske miljøministerium oprettede prisen ”Det mest innovative projekt” i 2007. Prisen har til formål at fremme kreative resultater og aktiviteter blandt arkitekter og byplanlæggere samt påvirke udviklingen af meningsfuldt arkitektonisk arbejde inden for byplanlægning og arkitektur i Litauen. PLH har fået prisen i kategorien innovativt byggeri for kontorbyggeriet K29 i Vilnius med begrundelsen det mest innovative projekt for sin holistiske tilgang til bæredygtighed. Juryen bestod af repræsentanter fra det litauiske miljøministerium, de 2 litauiske arkitektforeninger, den litauiske kulturarvsstyrelse, den litauiske forening af landskabsarkitekter samt det litauiske Green Building Council.

”Vi er enormt stolte af prisen og anerkendelsen, som vi har fået af det litauiske miljøministerium og en række arkitektfaglige organisationer” siger Steen Enrico Andersen, ansvarlig partner og ledende arkitekt på projektet. ”Når vi designer og udvikler arkitektur hos PLH, så er det helt grundlæggende mål for os at forbedre menneskers livskvalitet, og det synes vi, at vi er lykkedes rigtigt godt med her. Byggeriet er til glæde og gavn for medarbejderne i Nasdaq, Miele, KPMG, AIG, Lindorff, Unicredit, Pohjola Seesam og Tia, der alle har til huse i K29. Og resten af byens borgere kan også nyde godt husets nye café, restaurant og konferencefaciliteter. K29 er tidligere på året blevet anerkendt som det bedste kontorbyggeri i Litauen, og byggeriet har også fået en anden innovationspris tidligere. Nu bliver vi så yderligere anerkendt for bæredygtighed og innovation af miljøministeriet, og det er vi helt fantastisk glade for”, fortæller Steen.

aplinkos-ministerijos_lille

Miljøvenligt byggeri der forbedrer livskvaliteten
Kontorbyggeriet er opført for at forbedre livskvaliteten for 1250 ansatte. De dobbelte facader, den optimale placering på grunden og en maksimal udnyttelse af dagslyset er alle elementer, der fremmer det fysiske arbejdsmiljø – og byggeriet sætter en høj standard for en sund og attraktiv arbejdsplads i Litauen. K29 er bygget af naturlige materialer, der for størstepartens vedkommende er lokale og bæredygtige, og som derfor gør bygningen til det mest bæredygtige kontorbyggeri i Litauen til dato. Bygningskomplekset er udstyret med det nyeste CTS-system, der optimerer energibesparelserne, og lys-design er udarbejdet med de nyeste og mest energieffektive komponenter. Facaden er en ventileret dobbelt glas-facade med energi-glas og automatisk solafskærmningssystem. Derudover har K29 et hybrid ventilationssystem med naturlig ventilation af kontorerne, og vinduer der kan åbnes – både i den indre facade og gennem atriummets ovenlys.

Tilpasset byens højder og den urbane skala
Bygningen er placeret centralt i Vilnius’ business distrikt – og skaber en overgang mellem et stort parkområde nord for byen og byens internationale business distrikt i øst. Bygningens markante geometriske form med et vertikalt snit gennem tagfladen og den bølgende åbning i grundplanen skaber et spændende nyt område i den offentlige park. K29 er åben og inviterende og integrerer brugen af en ny, attraktiv park i Vilnius’ nye, dynamiske udviklingsområde. Bygningen er designet, så den blender ind i områdets urbane skala og det omkringliggende landskab og er placeret i området mellem offentlige grønne områder og klyngen af højhuse langs Konstitucijos avenue 29.

Optimale dagslysbetingelser
Bygningens ovale form med det centrale atrium og et skrånende tag giver optimale dagslysbetingelser for alle brugere. Pga. det hældende tag strømmer lys ind i atriummet det meste af dagen – og brugere placeret tæt på vinduerne på atriummets inderside kan se ud over den modsatte side af bygningen og dermed få visuel kontakt med resten af byen. På den måde sikrer K29 et optimalt velvære for brugerne og størst mulig adgang til dagslys uden mørke områder.

Fleksibelt kontorhus i naturlige materialer
Design og indretning er målrettet vidensbaserede virksomheder med behov for et workplace design, der kan ændres. Byggeriet er fleksibelt og tilpasningsdygtigt på mange måder. Bl.a. gør opbygningen af etagerne og elevatorkernerne det muligt at opdele bygningen i mindre enheder afhængig af lejernes individuelle behov. For at tiltrække udenlandske virksomheder er bygningens dimensioner og indretning tilpasset europæiske og amerikanske forhold. Interiøret er domineret af afdæmpede farver og naturlige materialer som træ og natursten. Lys-designet giver et blødt og elegant lys i arbejdsområderne. Alle arbejdsområder har hævede gulve med tæppefliser. Det akustiske design er udviklet med et fokus på at skabe et optimalt akustisk miljø for brugerne alle steder i bygningen.

PLH har succes i Litauen
K29 er det 6. projekt som PLH Arkitekter har udført i den litauiske hovedstad – og kontorhuset er resultatet af et samarbejde mellem litauiske investorer, PLH og den lokale arkitekttegnestue Archinova. Blandt de øvrige byggerier som PLH har stået for i Vilnius er bl.a. signaturbyggeriet ’Green Hall’, stormagasinet Gedimino 9 og et blandet byggeri med hotel, kontor, butik og luksuslejligheder på Ciurlionio Street. PLH arbejder i øjeblikket på en række nye projekter i Vilnius: ”Vi har bygget vores relationer og succes i Litauen op over en årrække, og vi kan nogle ting, som de lokale arkitekter ikke kan – bl.a. har vi introduceret workplace design, bæredygtighed og energi-rigtigt byggeri til litauerne, og samtidig appellerer det skandinaviske til dem – de kan godt lide at vi arbejder meget ærligt med materialerne” fortæller Steen Enrico Andersen.

Af medieorganisationen Business News har K29 tidligere på året fået tildelt prisen for ’BEST OFFICE BUILDING IN THE BALTICS’ i 2015. Byggeriet har også fået innovationsprisen af Business Model Innovation og Danish Chamber of Commerce in Lithuania.

11. October 2016 Udgivet i Nyheder

PLH er prækvalificeret til BørneRiget – Verdens bedste børnehospital

banner_web

I konsortie med Nickl & Partner, Amstein + Walthert, ISC rådgivende ingeniører – samt underrådgivere Balslev Rådgivende Ingeniører, Marianne Levinsen Landskab og Steensen Varming – er vi blevet prækvalificeret til Righospitalets nye børnehospital – BørneRiget.

Visionen for projektet er kort sagt at bygge verdens bedste specialhospital for børn og familier. BørneRiget skal sætte nye standarder – både for selve behandlingen og for samspil imellem arkitektur, organisation og drift. Visionen er et hospital, der er åbent for omverden, og som er indrettet på patienternes og de pårørendes præmisser, så specialisterne kommer til patienterne, og patienten kommer først. Altid.

Hele vores team glæder sig meget til at indlede det spændende arbejde med at skabe rammerne omkring BørneRiget – verdens bedste børnehospital.

27. September 2016 Udgivet i Nyheder

PLH søger erfarne sagsarkitekter

mads-frederik_i2q6316-edit

Vi oplever fortsat stor tilgang af spændende opgaver og har brug for flere erfarne sagsarkitekter til effektiv sagsstyring på igangværende og kommende byggerier. Stillingerne kræver, at du har stor erfaring i projektledelse (5-10 år) samt fremragende kommunikationsevner og et solidt organiseringstalent. Vi lægger endvidere særlig vægt på gode præsentationsevner – både på skrift, i tale og visuelt – og den ideelle kandidat har desuden CAD-erfaring samt stærke engelskkundskaber.

Stillingerne er en unik mulighed for at blive en del af udviklingen i én af Danmarks førende arkitektvirksomheder i vækst. For den rette person er der mange muligheder for at få en vigtig rolle i tegnestuens fortsatte udvikling.

Om PLH Arkitekter
PLH har en helhedsorienteret tilgang til alle opgaver med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri.

Vi er på nuværende tidspunkt 93 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen.

Ansøgning
Send din ansøgning ledsaget af CV samt relevante eksempler på din erfaring til JOB@plh.dk – skriv ’Sagsarkitekt’ i emnefeltet. Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger d. 27. oktober kl 12:00.

19. September 2016 Udgivet i Nyheder

Vil du blive klogere på Workplace Design?

paulette-og-steen_bannerKom og hør partnere og arkitekter Paulette Christophersen og Steen Enrico Andersen tale om moderne workplace design under titlen – ‘WORKPLACE AND WORKFORCE OF THE FUTURE’.

Hvordan kan arkitektur og strategier for workplace design forbedre medarbejdernes helbred og skabe succes for både virksomheder og ansatte? Hvordan ser workplace design ud i dag – og hvad har de sidste 25 års udvikling i disciplinen bragt med sig? Hvad skal der til for at stille Generation Y og fremtidens arbejdsstyrke tilfredse?  

Det er nogle af de spørgsmål som workplace designere Steen Enrico Andersen og Paulette Christophersen vil diskutere, når PLH Arkitekter åbner dørene på Arkitekturens Dag.

PLH Arkitekter var den første arkitektvirksomhed i Danmark, der brugte strategier for workplace design til at hjælpe virksomheder med at forbedre produktivitet og videndeling. Siden da er formålet med workplace design blevet bredere – i dag bruger virksomheder strategier for workplace design som et effektivt redskab til at skabe forbedret velvære, reducere stress og styrke virksomhedskulturen.

Steen og Paulette vil tale om de sidste 25 års skiftende fokus i workplace design – i dag handler workplace design om at fremme bæredygtig opførsel, at skabe lærerende miljøer, der øger den personlige produktivitet og imødekomme individuelle behov for en mobil talentmasse.

Målgrupper:
Alle interesserede i arkitektur og strategier for workplace design. Registrering af deltagelse og spørgsmål til Pernille Franch Pedersen, pfp@plh.dk

Oplæg på engelsk.

Tid og Sted:
Mandag d. 3. okt. Kl. 15-17 – Vermundsgade 38K, 2100 København Ø (indgang fra gårdsiden)

16. September 2016 Udgivet i Nyheder

PLH er prækvalificeret til udvidelsen af CPH Lufthavns Terminal 2

20110922 PKH arkitekter. Københans Lufthavn. Leveret til fri brug.

PLH er sammen med COWI og JFP, prækvalificeret i Totalentreprisekonkurrencen om udvidelsen af Københavns Lufthavnes ATEW.

I 2015 satte lufthavnen rekord med 26,6 mio. passagerer. I løbet af de kommende årtier har lufthavnen planer om at udbygge lufthavnen, så den kan håndtere 40 mio. passagerer om året. Udvidelsen af terminal 2 på ca. 4000 m2, skal rette fokus mod at øge det kommercielle areal i Copenhagen Airport Shopping Center, samt at skabe et større passager flowareal, som kan håndtere den øgede passagertilvækst.

PLH har allerede designet den tidligere udvidelse af Terminal 2, i T2 ØST projektet i 2011, og krydser nu fingre for vi skal tegne flere løsninger der sikrer Kastrup Lufthavnes vision, om at skabe en god oplevelse og flow for lufthavnens besøgende.

18. August 2016 Udgivet i Nyheder

PLH har designet nordens største stofindtagelse på Halmtorvet

På Halmtorvet 17, i den Grå Kødby på Vesterbro, har PLH i samarbejde med Lyngkilde a/s og Cubic Group designet og indrettet et nyt stofindtagelsesrum. I huset kan stofbrugere indtage deres medbragte stoffer under sikre og sundhedsmæssige forhold – overvåget og assisteret af sundhedspersonale. Stofindtagelsen er åben og bemandet 7:30-23:30 alle ugens dage og indeholder 24 stofindtagelsespladser fordelt på 6 injektionsrum,12 rygepladser og 6 fleksible pladser i flere separate rum. Arkitektonisk har PLH bl.a. arbejdet med ’nudging’ i form af flow og farveholdninger. Den officielle åbningsreception var mandag d. 15. august.

Tryggere rammer for misbrugere
PLH har designet og indrettet det nye stofindtagelsesrum i en eksisterende hal på Halmtorvet 17 i den ’Grå Kødby’. Stofindtagelsen skal forbedre vilkår for stofbrugerne i København og samtidig reducere ubehag og problemer knyttet til stofmisbrug i lokalområdet. Stofbrugerne er nogle af de mest udsatte misbrugsgrupper, og Stofindtagelsen skal skabe tryggere og værdige rammer for områdets stofbrugere, der kan indtage deres medbragte stoffer under sikre og sundhedsmæssige gode forhold. Brugerne kan anvende Stofindtagelsen alle ugens dage fra 7:30-23:30, hvor Stofindtagelsen er bemandet med sundhedspersonale, der overvåger at brugerne indtager stoffet på en forsvarlig måde, og som kan træde til ved farlige situationer og give førstehjælp fx ved risiko for overdosis. Der er desuden mulighed for at få råd, behandling og vejledning i relation til andre sundhedsrelaterede problemer, og brugerne kan også deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer. Samtidig er stofindtagelsen også stedet, hvor vi som samfund kan nå stofbrugerne med sundhedsfaglige råd, vejledning og andre behandlinger eller etablere kontakt til socialrådgivere og myndigheder.

”Vi er utroligt glade for projektet, som er et stykke social arkitektur, der går meget fint i tråd med PLHs overordnede målsætning om at forbedre livskvalitet gennem vores arkitektur og design” siger Lars Toksvig, ansvarshavende partner.

Arkitekturen skaber stabilitet og sikkerhed
Stofindtagelsen udstråler ro og er uformelt imødekommende samtidig med at rum og overflader kan tåle intensivt brug. Rumforløb og gangarealer er udformet med en åbenhed og transparens, så konflikter forebygges og personale har overblik og visuel kontakt med hinanden. Samtidig har renoveringsstrategien for bygningen haft fokus på at respektere de særlige arkitektoniske træk ved den Grå Kødby og tilføje nye elementer, der løfter både bygningens og den bymæssige kvalitet.

Nudging i flow og farvepsykologi
Stofindtagelsen skal udgøre et trygt og sikkert miljø, både for stedets personale og brugere, og det har derfor været vigtigt, at arkitekturen kunne håndtere et vist konfliktniveau og den sindstilstand, som brugerne er i i forskellige stadier af deres stofindtagelsesproces. I design af flow og farveholdning har PLH derfor anvendt nudging-principper og farvepsykologi for at påvirke brugernes handlinger og adfærd med positive skub i bestemt retning.

Derfor er der lavet god plads i ankomsten med synligt personale og mulighed for at brugerne kan dele sig op i grupper i forhold til om de skal ryge eller injicere og vente på at komme til. I ankomsten er der desuden arbejdet med kølige, stille og rolige farver i grønne og blå nuancer, som virker dæmpende på konfliktniveauet. Efter at brugerne har fået deres stof, kommer de ud i en restituerings-zone, hvor der er arbejdet med varme lilla og okseblodsfarvede nuancer.

Efterfølgende kan brugerne vælge enten at forlade huset eller fortsætte ind i café-delen, hvor de kan få mad og en god snak med nogle rådgivere eller sundhedspersonale. Der er også mulighed for at deltage i undervisning, gymnastik, filmvisning og forskellige andre aktiviteter. Forbi caféen er der indrettet personalerum med tilknyttet gårdrum udarbejdet i grønne, kølige nuancer, så personalet kan få ro og koble af efter at have ”været på” inde i stofindtagelsen.

Rikke Haugaard, PLHs sagsarkitekt på Stofindtagelsen, siger om projektet: ”For at skabe nogle gode rammer som arkitekt skal man kunne leve sig ind i andres livs- og arbejdsvilkår. Her er der tale om helt ekstreme levevilkår, og samtidig har det været utroligt livsbekræftende at opleve de mennesker, der hver dag kæmper for at selv de mest udsatte skal have værdighed og en ordentlig hverdag.” 

En omfattede brugerproces for den rigtige balance mellem hårde og bløde værdier
For at få skabt et sted, som på den ene side lever op til brugernes behov for hjemlige og værdige rammer og på den anden side lever op til krav fra politi, myndigheder og personale om fx sikkerhed og tryghed, har det været nødvendigt med en omfattende inddragelsesproces. PLH har faciliteret processen gennem møder og workshops i byggeudvalget bestående af faglige ressourcepersoner fra Socialforvaltningen, Mændenes Hjem, lokalpoliti, Vesterbro Lokaludvalg, brugerrepræsentanter, Kødbyens driftsafdeling og Københavns Ejendomme, der alle har været med til at udvikle projektet.

I et projekt som dette har det været vigtigt at opnå den helt rigtige balancere mellem hårde og bløde værdier og de modsatrettede behov, som der kan være mellem de forskellige interessentgrupper” siger Lars Toksvig.

Ydre placering ses i relation til interessenternes interesser
Med det mål at understøtte lokalområdets beboere og strofbrugeres færden side om side i fredelig sameksistens, skal etableringen af stofindtagelsen bidrage til at reducere stofrelaterede problemer på gadeplan.

Stofindtagelsen er placeret på Vesterbro, hvor mange brugere befinder sig, og der er arbejdet med at skabe en både central og anonym placering, der er let tilgængelig – uden at der opstår for mange gener for beboere og andre, som færdes i nærområdet. I disponering og udformning af udearealerne er der bl.a. også taget hensyn til overskuelighed for politiet i forhold til ulovlig handel af stoffer – og indblik til lokalerne for naboer og forbipasserende bliver i videst mulige omfang undgået.

”Placeringen på Halmtorvet side om side med fashionable spisesteder på Vesterbro vidner om, hvor mangfoldigt, generøst og tolerant et samfund vi lever i. Efter min opfattelse er det kun på Vesterbro i København, at man kan placere denne type hus så centralt i en hovedstad” siger Lars Toksvig.

12. August 2016 Udgivet i Nyheder

‘Ny Trelleborg’ nomineret til World Architecture Festival Awards 2016

Banner finalVores projekt: ‘The Lost Shield – Revival of the Vikings at Trelleborg’ er blevet nomineret til den prestigefyldte World Architecture Festival Awards 2016 i kategorien ‘kultur – fremtidige projekter’. Tidligere på året vandt vi konkurrencen om et nyt oplevelses- og videncenter ved vikingeborgen “Trelleborg”. “Vi er meget glade for nomineringen i en kategori med nogle spændende konkurrerende projekter” siger Søren Mølbak, Partner and ledende arkitekt på projektet.

Trelleborg og “Ny Trelleborg”
“Trelleborg” er en af de mest velbevarede vikingeborge i Skandinavien, og det forventes, at Trelleborg skal optages på UNESCOs Verdensarvsliste. Ringborgen Trelleborg er et ud af en række forter, som vikingekongen Harald Blåtand lod opføre for at beskytte sit rige omkring år 900 e.Kr. Hovedattraktionerne på stedet omfatter udgravninger af en omfattende ringborg, 16 huse indenfor murene der har været beboet af lejesoldater og deres familier, 15 huse til opbevaring og værksteder uden for murene, 135 gravpladser samt et intakt træskjold. Det nye oplevelses- og videncenter “Ny Trelleborg” inkluderer udover selve udstillingsrummene også en café, en stor foyer, multifunktionelle undervisningsrum, kontorer, møderum, plads til frivillige, et værksted samt en plan for, hvordan besøgende kan guides rundt på stedet via narrativ storytelling.

Det tabte skjold – Arkitektonisk koncept
Viden- og oplevelsescentrets design og arkitektoniske hovedgreb er inspireret af Danmarks eneste bevarede vikingeskjold, fundet på Trelleborg – tabt i mudderet af en vikingekriger for mere en tusind år siden. Det nye centers cirkulære form genkalder ikke kun det tabte skjold men skaber også en symbolsk sammenhæng til fortidens imponerende ringborg. Den nye bygnings skrånende, disc-lignende tag udtrykker en tidssvarende æstetik – samtidig skabes et åbent og inviterende dække, der giver maksimal frihed og fleksibilitet til et moderne besøgscenter. Den nye bygning er nænsomt placeret i landskabet og skråner, som et gigantisk skjold, opad så besøgende kan nyde den storslåede udsigt over omgivelserne. På respektfuld afstand fra Trelleborg giver den nye bygning fantastisk udsyn over udgravninger og landskab.

Vikingernes atmosfære genskabt
“Vi har genskabt atmosfæren fra Vikingetiden med et gribende audio-visuelt univers bestående af udstillingsrum, knitrende ild i cafeens ildsted, udvendig tjærebelagte træbeklædning og vikingesejlene, der dekorerer facaderne”, forklarer Søren Mølbak og fortsætter: “Fra det øjeblik den besøgende nærmer sig bygningen, har vi skabt en sanselig oplevelse, hvor grænserne mellem udstilling og arkitektur, fortid og datid udviskes.”

Projektet er udviklet i samarbejde med ALL Atelier Lorentzen Langkilde, GHB Landscape Architects, MOE Rådgivende Ingeniører, GODdesign af udstillingsarkitekt Gert Olsen, filminstruktør Rumle Hammerich og art director Søren Buus.

Læs mere om  ‘The Lost Shield’ på Dezeen Magazine

Se WAF-præsentationsmateriale

Vi er videre til 2. fase af konkurrencen om Urbanplanen

web-crop

Vi er meget glade for at vores team bestående af PLH, Primus, MASU Planning, Lemming & Eriksson og Everyday Studio er en af vinderne, som går videre til 2. fase af konkurrencen om 2. etape i revitaliseringen af Urbanplanen. Og vi ser frem til det videre tværfaglige samarbejde omkring sidste del af konkurrencen.

Urbanplanen – en levende by med kant, arkitektonisk kvalitet og social integration
Med udviklingen af hele Urbanplanen på Amager ønsker Københavns Kommune at udvikle en levende by med kant, arkitektonisk kvalitet og social integration – og en stor grad af borgerinddragelse, som kan gøre boligområdet til et sted brugerne tager til sig. I 2. etape skal området fornyes med blandt andet nye boliger, detailhandel, fritidsinstitutioner og renovering af Solvang Bibliotek.

Målet er et stærkt, dynamisk og sammenhængende byområde
Vores forslag tager udgangspunkt i strukturer, arkitektur og byrum, der skaber et stærkt, dynamisk og sammenhængende byområde i København – og som øger hverdagskvaliteten for beboerne i området. De nye tiltag skal forløse områdets potentiale til at blive et levende bykvarter som, både fysisk og socialt, spiller sammen med sine naboområder. Et kvarter, der danner ramme om mangfoldighed både blandt brugerne og udbud af aktiviteter og som kan samle alle aldersgrupper og etniciteter. Nye bebyggelser skal blande sig med eksisterende, så nye møder og fællesskaber kan opstå på tværs af eksisterende og nyt.

Rejsegilde på Bavnehøj Idrætsanlæg

samlet billede

Under overskriften “Fælles infrastruktur og sammenhængskraft for alle brugere“ har PLH Arkitekter netop gennemført en om- og tilbygning af Bavnehøj Idrætsanlæg. Bavnehøj er hjemsted for ca. 2.500 klubmedlemmer fordelt på syv forskellige idrætsgrene og -klubber samt det familiebaserede Bavnehøj Friluftsbad. I dag var der rejsegilde på byggeriets første fase, der består i en om- og tilbygning, som skaber mere fleksibilitet og større anvendelighed for brugerne i en hal, der har været presset på faciliteter. PLH har stået for gennemførelsen af omfattende brugerinddragelse, proceskoordinering og projekteringen af første fase.

Et generøst byggeri, der giver mere tilbage til brugerne
Ansvarlig partner hos PLH Lars Toksvig lagde i sin tale vægt på det vellykkede arbejde med at tilgodese alles behov i et frugtbart og intenst samarbejde med idrætsanlæggets klubber, Københavns Kommune og andre brugerrepræsentanter: Resultatet er et generøst byggeri, der giver mere tilbage til omgivelserne og dets brugere end først forventet. Pga. den gode proces og en optimal håndtering af resurserne får idrætsanlægget nu mere, end hvad vi først havde håbet på” sagde Lars Toksvig.

Byggeriets første fase har bl.a. omfattet en udvidelse af omklædningsfaciliteterne og administrationen – herunder bedre gennemgangsforhold fra indgang og foyer og ud til fodboldbanerne. Første fase har også resulteret i flere forbedringer end først forventet – fx. en helt ny tagterrasse, der kan bruges af badegæster som et øvre, tilbagetrukket soldæk som supplement til friluftsbadets arealer. Den nye trappe, der fører op til solterrassen, er ideelt til at sidde og holde øje med bassinet. Terrassen vil samtidig kunne tiltrække en ny type brugere, der fx ønsker at dyrke yoga, udendørs styrketræning, babymotion, fitness mm. Lars Toksvig sluttede sin tale af med at takke alle involverede parter – herunder Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, Byggeri København, Lyngkilde, Cubic Group, ELINDCO og ikke mindst håndværkerne.

Overborgmesteren: ”Det er klubbernes fest”
Overborgmester Frank Jensen og kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen var til stede som repræsentanter for bygherre, Byggeri København. Begge takkede PLH Arkitekter samt underrådgivere for at have leveret et godt og langtidsholdbart byggeri, der både holder på pris og tid. Overborgmesteren lagde især vægt på, at i dag primært er klubbernes fest: ”Vi bygger fordi, der er stor aktivitet i foreningsidrætten, og det er afgørende for de mange forskelligartede brugere i foreningsidrætten at have de rigtige faciliteter. I København har vi investeret 1.6 mia dkk til udbygning af de idrætsfaciliteter vi allerede har, og det gør vi fordi foreningsidrætten skaber store vigtige fællesskaber.”  Kultur- og Fritidsborgmesteren ville gerne rose arkitekterne og glæde sig over de forbedrede rammer for de 2500 foreningsaktive i Bavnehøjhallen: ”Københavnerne fortjener det”, sagde han.

Stærkt sammenhold hos de 7 idrætsklubber
Idrætsanlæggets 7 bruger-klubber har en fælles vision, som går på tværs af særinteresser og vidner om et stærkt samarbejde mellem håndbold, fodbold, volley ball, vægtløftning og kampsportsforeninger. Klubberne er Ajax København, håndbold, Boldklubben Vestia, fodbold, Chin-Gu Full Contact, kick-boxing, Studenter Settlementet’s Boldklub, Enghave Volleyball Klub, Valby IK, boksning, Atletklubben Gotha, vægtløftning, Bavnehøj Friluftsbad, Team Bade og Senior Idræt.

PLH på Folkemødet med Det Blå Danmark

option 2

I disse dage er PLH Arkitekter repræsenteret på årets folkemøde i Allinge på Bornholm. Det er interesseorganisationen ’Danske Havne’, der præsenterer vores udviklingsprojekt ’Nexø Mole’. PLH og MOE har i fællesskab udarbejdet et oplæg til revitalisering af industrihavnen i Nexø, der skal transformere området omkring DLG’s gamle korn- og foder-siloer på havnen til et levende og kulturelt udflugtsmål for turister og lokale – et udviklingsprojekt, der skal styrke udviklingen i området.

 

De mangfoldige oplevelser på Nexø Mole vil gøre stedet til en ny attraktion til gavn for væksten på Bornholm og for Nexø’s fremtidige udvikling” siger Søren Mølbak, der er partner i PLH Arkitekter og ledende arkitekt på udviklingsprojektet. ”Vores mål med projektet er at skabe en attraktiv, rå og autentisk atmosfære, som vi bl.a. kender det fra Kødbyen i København. Transformationen af de gamle siloer og de industrielle bygninger skal danne ramme om et sted, hvor der er liv hele året og på alle tider af døgnet – og hvor besøgende kommer efter gode mad- og teateroplevelser, koncerter, foreningsliv, shopping i markedshallen, kunsthåndværk, galleribesøg og unikke overnatningsmuligheder.

 

Nexø Moleny attraktion til gavn for Nexøs fremtid
Tre eksisterende bygninger samt et nybygget hotel indgår i projektet, der ved at kombinere nyt og gammelt, skaber en autentisk stemning, der bevarer havnens historie og bygningernes rå, industrielle udtryk. Den karakteristiske hal langs Østre Kajgade transformeres til en ’markedshal’, hvor det store, imponerende rum skal huse mange funktioner under et samlet tag. Som borger og turist kan man gå på opdagelse i små butikker, restauranter og kulturtilbud. En større hal mod Kystvej bliver til ‘Fritidshuset’, og en høj silo mod syd ombygges til Hotel med fantastisk udsigt på de øverste etager, mens der kommer galleri og turistinformation i de nederste etager. Turister og interesserede vil også kunne få en tur op til en unik udsigtsplatform på toppen af siloen via en udvendig elevator. Rappelling vil måske blive mulig ned af silotårnet, og yderst på molen opføres et nybygget hotel.

 

Danske havnes betydning for vækst og beskæftigelse
Med aktiviteter som faglige sejlture, sømandsviser og debat på Postbåden Peter er Danske Havne på Folkemødet for at synliggøre og udbygge den politiske interesse for Danske Havne og markere Det Blå Danmark som en afgørende dansk styrkeposition inden for vækst og beskæftigelse. Udviklingen af kultur- og erhvervslivet på havnen i Nexø vil styrke byens generelle synlighed og tiltrække både erhvervsliv, borgere og turister.

 

Søren Schow, formand for Nexø Havn A/S, har store forventninger til udviklingsprojektet, der samler kulturhus, hoteller og virksomheder: ”Planen er, at vi skal have godkendelserne klar inden udgangen af året, så vi kan komme i gang med at tage de første spadestik bogstavelig talt primo 2017. Projektet skal være med til at øge indtjeningen, så vi har midler til at finansiere den udbygning af den sydlige del af Nexø Havn, som vi har brug for.”

Prækvalificeret til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX

campus katrinebjerg header

I team med Jakobsen og Blindkilde, JUUL FROST, Steensen Varming og Stokvad er vi blevet prækvalificeret til DMJX, Campus Katrinebjerg. PLH skal sammen med JUUL FROST stå for arkitektrådgivningen. Vi glæder os alle meget til at arbejde med Campus Katrinebjerg og skabe rammerne omkring det nye Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX.

Med opførelsen af Campus Katrinebjerg ønsker DMJX at skabe et attraktivt og unikt campusområde, der både tiltrækker og fastholder studerende, undervisere og besøgende. Hovedtanken er at skabe et dynamisk, fleksibelt og interaktivt hus, der med nytænkende rammer tilgodeser moderne og innovative læringsmiljøer.

8 arkitektfirmaer til PLH Fodbold

DSC08767Fredag var PLH vært for en fodboldturnering i Emdrupparkens Idrætsanlæg, hvor i alt 8 arkitektfirmaer kæmpede mod hinanden. Det blev til et utroligt hyggeligt arrangement med masser at glade gensyn på tværs af tegnestuerne. KANT arkitekter løb af med sejren – PLH fik en 4. plads og de øvrige tilstedeværende var: Mangor & Nagel, Henning Larsen, Zeso, White, CCO og Rambøll Arkitekter. Vi ses igen i 2017, hvor vi gentager succesen.

K29 vinder ‘Best Office Building in the Baltics’

IMG_6098

Kontorbyggeriet ’K29’ i Vilnius har netop modtaget en pris for ’BEST OFFICE BUILDING IN THE BALTICS’ i 2015. Juryens begrundelse er bl.a. at bygningen gennem et integreret design skaber ’øget medarbejdertilfredshed, større produktivitet, bedre helbred, større fleksibilitet, energioptimering, forbedret miljø-performance’ – samt at K29 ’ imødekommer lejernes specifikke behov’. Det er medieorganisationen ’Business News’, der har uddelt prisen.

K29 – et fleksibelt kontorhus
Det fleksible kontorhus på 16.000 m2 er opført på Konstitucijos Prospektas (Forfatnings Boulevarden) i Vilnius. Placeringen er på grænsen mellem et stort parkområde mod nord og byens internationale erhvervsområde mod øst. Bygningens markante geometriske form med et vertikalt snit gennem tagfladen og den bølgende åbning i grundplanen skaber et spændende nyt område i den offentlige park.

De dobbelte facader, den optimale placering på grunden og en maksimal udnyttelse af dagslyset er alle elementer, der fremmer det fysiske arbejdsmiljø. Byggeriet er fleksibelt og tilpasningsdygtigt på mange måder. Bl.a. gør opbygningen af etagerne og elevatorkernerne det muligt at opdele bygningen i mindre enheder afhængig af lejernes individuelle behov. For at tiltrække udenlandske virksomheder er bygningens dimensioner og indretning tilpasset europæiske og amerikanske forhold.

Det skandinaviske appellerer
K29 er det 6. projekt som PLH Arkitekter har udført i den litauiske hovedstad – og kontorhuset er resultatet af et samarbejde mellem litauiske investorer, PLH og en lokal arkitekttegnestue. Blandt de øvrige byggerier som PLH har stået for i Vilnius er bl.a. signaturbyggeriet ’Green Hall’, stormagasinet Gedimino 9 og et blandet byggeri med hotel, kontor, butik og luksuslejligheder på Ciurlionio Street. PLH har også udført renoveringsarbejder i Litauen og arbejder i øjeblikket på endnu et kontorhus samt et hotel.

Successen i Litauen er bygget op over en årrække: ”Vi har etableret en række gode relationer, og vi kan altså nogle ting, som de lokale arkitekter ikke kan”, siger Steen Enrico Andersen, partner hos PLH Arkitekter og fortsætter: ”Vi har introduceret de innovative ideer om workplace design, bæredygtighed og energi-rigtigt byggeri til litauerne, og samtidig appellerer det skandinaviske til dem – de kan godt lide at vi arbejder meget ærligt med materialerne”.

PLH Arkitekter søger en ny medarbejder til kommunikation og PR

IMG_2005_red - bnw

Vi har brug for endnu en medarbejder i vores kommunikationsteam til at profilere PLH.  Vi søger en kreativ person med stærke kompetencer indenfor kommunikation. Du er vant til at udarbejde forskellige typer præsentationsmateriale, har erfaring med pressearbejde og er velbevandret på digitale platforme og sociale medier.

Det er et krav til stillingen, at du har et kendskab til arkitektbranchen, vores netværk / samarbejdspartnere. En del af dit arbejde vil bestå i at udarbejde prækvalifikationsmateriale samt udvælge referenceprojekter og tilbud, så det er et krav til jobbet, at du har erfaring med dette fra tidligere arbejde i branchen.

Der er et tæt samarbejde med dialog og sparring i kommunikationsteamet, og du vil få en stor intern kontaktflade på tegnestuen. Udvikling og opdatering af website, intranet og sociale medier hører også med til dit arbejdsområde, hvor du skal kunne operere ubesværet på den tekniske såvel som den synlige flade. Vi er overbeviste om, at du behersker programmerne i Office og Adobe (minimum Indesign, Photoshop) , og har et godt kendskab til WordPress.

Herudover vil du også blive medarrangør af vores brand-relaterede events og arrangementer.

Vi er et team på i alt 95 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel, tværfaglig arbejdsplads, hvor kommunikationsafdelingen spiller en essentiel rolle indadtil som udadtil.

Løn vil blive forhandlet efter kvalifikationer.

Send din ansøgning til partner Søren Mølbak sm@plh.dk senest mandag d. 23.05.2016

Vi søger projekteringsarkitekter og konstruktører, der kan starte snarest

 

IMG_4919_web

Vi oplever en stor tilgang af opgaver og har brug for flere dygtige medarbejdere, der kan indgå i vores projekteringsteams på igangværende og kommende byggerier.  Vi har travlt, så jo tidligere du kan starte hos os, jo bedre.

De projekteringsarkitekter vi kigger efter har

 • Minimum 3 års projekteringserfaring- gerne som sagsarkitekt i hele eller dele af perioden
 • Erfaring med tegneprogrammer og gerne 3D projektering. Kendskab til Microstation vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med hovedprojektering

De bygningskonstruktører vi kigger efter har

 • Et godt kendskab til byggeteknik og muligvis en håndværksmæssig baggrund. Kendskab til Microstation vil være en fordel, men ikke et krav

PLH har en helhedsorienteret tilgang til alle opgaver med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri.

Vi er på nuværende tidspunkt ca. 95 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen.

Lønnen vil være efter gældende overenskomst.

Send din ansøgning med CV og portfolio til Pernille Franch Pedersen pfp@plh.dk og skriv venligst dit navn og den stilling du søger i emnefeltet. Søger du konstruktørstillingen, så medsend gerne dit eksamensbevis og karakterblad. Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger mandag den 3. maj 2016.

Mangelfri aflevering af Nørrebro Park Skole – 3½ måned før tid

skolegaardenPLH Arkitekter har i samarbejde med Cubic Group, Lyngkilde og Ason netop afleveret en mangelfri helhedsrenovering af Nørrebro Park Skole – 3½ måned før tid. Renoveringen omfattede bl.a. facader, klimatilpasning, lyddæmpning mod Jagtvejen, akustikforbedringer og en forbedring af børnenes legefaciliteter i skolegården.

Moderniseringen er en del af vores rammeaftale med Københavns Kommune, hvor Nørrebro Park Skole er den tredje kommunale skole, som vi helhedsrenoverer. Tidligere har vi renoveret Sortedamsskolen og Østre Farimagsgade Skole, og en renovering af Engskolen er i udførsel, som den fjerde.

Vi er prækvalificeret til Urbanplanens 2. etape

PLH_Primus_URMAGERPLADSEN

Vi er allerede i fuld gang med revitaliseringen af Urbanplanen, så vi er glade for at blive prækvalificeret til den næste etape af udviklingen. Vi har udvidet det bestående team af PLH, Primus, MASU Planning og Lemming & Eriksson med Everyday Studio og ser meget frem til det tværfaglige samarbejde vi skal have omkring konkurrencen.

Med udviklingen af hele Urbanplanen på Amager ønsker Københavns Kommune at udvikle en levende by med kant, arkitektonisk kvalitet og social integration – og en stor grad af borgerinddragelse, som kan gøre boligområdet til et sted brugerne tager til sig. I 2. etape skal området fornyes med blandt andet nye boliger, detailhandel, fritidsinstitutioner og renovering af Solvang Bibliotek

Se mere om Urbanplanens 1. etape her

Snøhettas udvidelse af Ordrupgaard er i gang – med PLH som lokal arkitekt

9316496-ordrup1jpgMed projektet ’Himmelhaven’ vandt den norske tegnestue Snøhetta i 2012 konkurrencen om en tilbygning til Ordrupgaard museet. Nu skal udvidelsen realiseres og PLH skal fungere som lokal arkitekt på projektet. Vi kender museet særdeles godt og spillede også rollen som lokal arkitekt på Zaha Hadid’s ikoniske udbygning, der blev gennemført i 2005.

Himmelhaven er en underjordisk bygning, der skal rumme museets samling af franske impressionister og bliver diskret placeret på nordsiden af museet uden at konkurrere med Zaha Hadids tilbygning, parken eller det oprindelige hus.

Himmelhaven er ca. 1.600 m2 og forventes at kunne åbne i januar 2019.

Snøhetta er blandt andet kendt for Operahuset i Oslo, World Trade Center i New York og biblioteket i Alexandria.

PLH er dybt engageret i Metro Cityringen

metroteam_metrohul

Vi har travlt med projektering af Metro Cityringens nye stationer. Et team på godt 30 medarbejdere hos PLH er nu beskæftiget med design af den kommende metrolinje, hvor PLH er arkitektrådgiver for MT Højgaard på 17 dybe stationer. Vi bearbejder et projektforslag, som er udviklet af Metroselskabet og opkvalificerer dette via hovedprojektering til udførelse.

Metro Cityringen er Københavns 2. metrogeneration og skal bygge videre på den tidligere metro’s designkvaliteter og kendetegn. Mottoet for Metro Cityringen er ”mere af samme slags”, hvilket betyder, at de nye stationer tager udgangspunkt i principperne med store åbne stationsrum, brugen af dagslys og nem adgang fra gade til perron. Vægbeklædningsmaterialerne bliver dog nye og varierer fra station til station mellem brændte tegl, glaseret terracotta, natursten og glas. Der arbejdes desuden på andre udformninger af bygningsdele som eksempelvis adgangstrapper, lofter og ovenlys.

PLH’s store metroteam sidder til dagligt på projektkontor på Nørreport, hvor de er i tæt kontakt med MT Højgaards metroteam.

Du kan læse mere om Cityringen her hos Metroselskabet

28. January 2016 Udgivet i Nyheder

PLH Arkitekter / Friis & Moltke har vundet konkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg

nyhedbispebjergImødekommende arkitektur og nærværende behandling i psykiatrien er nøgleordene for vores forslag, hvor vi har arbejdet bevidst med at afbalancere de bløde og hårde værdier for at skabe en tryg hverdag for patienter, pårørende og personale. Bebyggelsen føjer sig samtidig fint ind på det smukke Bispebjerg.

Vores team har vundet den omfattende konkurrence om Ny Psykiatri Bispebjerg med et projekt, der ’på enkel og elegant vis løser de mange komplekse krav til funktionalitet, fleksibilitet og sammenhænge’. Forslaget er et indlevet bud på, hvordan man skaber private og diskrete rum i et 24.000 m2 kompleks, der skal tilpasses den eksisterende bebyggelse på Bispebjerg og samtidig give effektive arbejdsgange.

’Fra første streg i projektet har vi haft en klar ambition om at skabe en imødekommende arkitektur, hvor det er patienten og en nærværende behandling, der er udgangspunkt for de fysiske rammer’ siger Lars Toksvig, partner hos PLH Arkitekter. ’Det er psykiatriens vision, at man skal føle sig ventet når man ankommer uanset om man er patient, pårørende eller personale og at arkitekturen skal signalere åbenhed med masser af dagslys, men også respektere patienternes integritet og privatsfære.’

I konkurrenceprogrammet formulerede Psykiatrisk Center København en række dilemmaer eller benspænd, som samtidig indkredser værdierne i psykiatrien. Hvordan kan arkitekturen understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler? Hvordan skaber man overskuelige rum for personalet uden at skabe frygt for overvågning hos patienterne? Hvordan kan vi på samme tid invitere til social interaktion og fællesskab, og så skabe mulighed for ro og tilbagetrækning?

Vi har afbalanceret dilemmaerne og med dommerkomiteens ord udviklet en bebyggelse, der har ’stort fokus på overskuelighed og venlighed. Konceptet medfører, at det store bygningsanlæg nedskaleres til tilpasningsdygtige, overskuelige og let opfattelige bygningsenheder, der skaber afvekslende og berigende rumligheder for omgivelserne såvel som i den indre disponering.’

Den to-fasede konkurrence er udskrevet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ved Region Hovedstadens Psykiatri i 2014, hvor vi prækvalificerede os til konkurrencen.

Vi har udviklet projektet i et team bestående af
FRIIS & MOLTKE og PLH Arkitekter (konsortie)
Søren Jensen A/S
SINTEF A/S
Møller & Grønborg A/S

Læs mere her om projektet

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg her

3. February 2016 Udgivet i Nyheder

Vi har vundet konkurrencen om Ny Trelleborg

Landskab_news

Vores projekt ’Det tabte skjold’ har vundet 1. præmie i konkurrencen om et nyt oplevelses- & videncenter på Trelleborg. Det bliver et vartegn for Slagelse Kommune og forhåbentlig en kulturdestination, hvor vikingetiden som dramatisk og krigerisk historie, bliver vakt til live i en meget nærværende fortælling på stedet.

Ved Trelleborg har man fundet Danmarks eneste bevarede vikingeskjold, som har inspireret til udformningen af oplevelsescentret. ”En viking, der har boet på Trelleborg, har i sin tid båret på det skjold og været i kamp her på stedet.  Selve bygningen har vi placeret og udformet som det ’tabte skjold’ – lidt tilfældigt henkastet i kanten af skoven”, siger Søren Mølbak, partner hos PLH.

Oplevelsescentret er føjet meget stilfærdigt ind i landskabet og ligger som et skævt, kæmpe skjold man kan gå op på og få en fantastisk udsigt ud over selve Trelleborg. Det giver en respektfuld afstand til Trelleborg og samtidig en god visuel kontakt med selve borgen og landskabet.

Målet har været at få fortiden forbundet med nutiden i ét greb hvor formidling, fortælling og form hænger sammen i et meget nutidigt udtryk. Vi har kredset meget om at få iscenesættelsen af stedet til at være så dragende og nærværende som muligt med fortællingen som nerven i arkitekturen. Selve udstillingen er opbygget som en narrativ fortælling, hvor man følger en vikingefamilie.

”Vi har skruet op for vikinge-atmosfæren med et gribende lyd-og billedunivers i udstillingsrummene, knitrende pejs i caféen, trætjære på det udvendige træværk og vikingesejl i facaden” siger Søren. Det er fra starten tænkt som et sanseligt videncenter hvor grænsen mellem udstilling og arkitektur, fortid og nutid var så udvisket som muligt.

Vi har udviklet forslaget i samarbejde med ALL Atelier Lorentzen Langkilde, GHB Landskabsarkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører, GODdesign ved udstillingsarkitekt Gert Olsen, filminstruktør Rumle Hammerich og art director Søren Buus.

Læs mere om projektet her

29. January 2016 Udgivet i Nyheder

Rød Lagerbygning på Carlsberg skal indrettes til kontor

MajInvest_CarlsbergOst

Vi forvandler en af de gamle og markante bygninger på Carlsberg – Rød Lagerbygning – til et nyt hovedkontor. Bygningens rå og industrielle karakter søges bevaret og kommer til at sætte stemningen i kontorindretningen. Det bliver et mix af rustikke materialer, enkle detaljer og et attraktivt arbejdsmiljø i det levende kvarter på Carlsberg, hvor historien om bryggeriet ikke står stille.

Vi forventer, at Rød Lagerbygning vil være indflytningsklar i efteråret 2017.

27. January 2016 Udgivet i Nyheder

Er du klar til nyt job?

IMG_4919_web

Vi oplever en stor tilgang af opgaver og har brug for flere dygtige medarbejdere, der kan indgå i vores projekteringsteams på igangværende og kommende byggerier. Vi har travlt, så jo tidligere du kan starte hos os, jo bedre.

De projekteringsarkitekter vi kigger efter har

 • Minimum 3 års projekteringserfaring- gerne som sagsarkitekt i hele eller dele af perioden
 • Erfaring med tegneprogrammer og gerne 3D projektering. Kendskab til Microstation vil være en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med hovedprojektering

De bygningskonstruktører vi kigger efter har

 • Et godt kendskab til byggeteknik og muligvis en håndværksmæssig baggrund. Kendskab til Microstation vil være en fordel, men ikke et krav

PLH har en helhedsorienteret tilgang til alle opgaver med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri.

Vi er på nuværende tidspunkt 90 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen. Læs mere om os på www.plh.dk

Send din ansøgning med CV og portfolio til kommunikationsansvarlig Henriette Senstius – hes@plh.dk og skriv venligst dit navn og den stilling du søger i emnefeltet. Søger du konstruktørstillingen, så medsend gerne dit eksamensbevis og karakterblad. Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger mandag den 01.02.2016.

Lønnen vil være efter gældende overenskomst.

25. November 2015 Udgivet i Nyheder

Alfa Laval certificeret med DGNB silver

dgnbWeb

Det nyopførte Alfa Laval kontorhus i Aalborg har fået bæredygtighedsstemplet DGNB i kategorien sølv. Alfa Laval er det første byggeri i Nordjylland, der opnår DGNB Silver for bæredygtigt byggeri og fik i dag overrakt certifikatet. Det er et kvalitetsstempel for huset i bæredygtighedens tegn som alle involverede er glade for at have medvirket til – PLH, Pension Danmark, TK Development, OBH Gruppen og Gråkjær Industribyg. På nuværende tidspunkt er der kun færdiggjort 17 certificeringer i Danmark, mens der i England, Sverige og Tyskland er foretaget et langt højere antal certificeringer ud fra lignende ordninger.

Se mere om projektet her

2. October 2015 Udgivet i Nyheder

PULS – dagslysets rytme i ny lampe

PulsWebforweb

PULS, en ny døgnrytme lampe som PLH har været med til at designe, blev præsenteret i går på Lysets Dag. Den er udviklet i samarbejde med Servicecentret på Rigshospitalet – Glostrup og Luminex Lightcare til brug på hospitaler, og imødekommer det store fokus, der er på lysets indflydelse på mennesket. Hvordan virker dagslysets rytme på mennesket og hvilken helende eller stimulerende effekt har det på vores velbefindende?

I PULS er kold- og varmhvide dioder kombineret med farvede dioder og programmeret til at udsende et varierende lys over døgnet. Med kraftigt, koldt, hvidt lys stimuleres brugeren til aktivitet om dagen, mens et dæmpet og rødligt farvet lys virker afslappende om aftenen, siger vores designchef Henning Solfeldt. Lampen er i et ergonomisk og gribevenlig design, formgivet med tanke på både sengeliggende patienter og stående personale, der let kan håndtere lampen. En orange afbryderknap i lampens front fungerer som en ’eye catcher’, der tydeligt fortæller, hvor PULS tændes og slukkes, mens en knap til skift mellem døgnrytmelys og hvidt inspektionslys er mere diskret placeret på lampens overside og henvender sig til personalet.

TV2 NewScience bragte et indslag om den nye lampe og det store forskningsprojekt, der er foregået på afdeling N35 på Rigshospitalet – Glostrup.

Se indslaget i TV2 her

Se mere om PULS her

1. October 2015 Udgivet i Nyheder

Rising Architecture Week

rising-architecture

’Rising Architecture Week’ kører i næste uge med konferencer, workshops, ture og talks rundt omkring i København. Tirsdag den 15. har vi her hos PLH en talk – ’Soul of the City’ – en fortælling om hvordan vi er med til at transformere byen og dens bygninger.

Du kan tilmelde dig arrangementet her – og læse mere om hvad der sker på Rising Architecture week

 

11. September 2015 Udgivet i Nyheder

Are you our new Interior Designer?

IMG_0448

We are looking for a talented interior designer/architect with excellent design and delivery skills to join our team, working on exciting high profile European workplace projects. You will have the opportunity to join a diverse, ambitious team of colleges and work in our inspiring converted factory studio.

The preferred candidates will have proven experience in all aspects of workplace design from client liaison, strategic briefing and concept design to executing interior package documentation and technical detailing. Communicating ideas clearly and holistically in all project phases is a must.

Key things we are looking for are –

 • Excellent design, presentation and graphics skills
 • 5 years minimum experience on workplace projects, or relevant interior fitout or renovation projects
 • Qualification in Interior/Room Design, Architecture or Construction Architecture, accompanied with an understanding of commercial office design and organizational dynamics
 • Client/project management experience and excellent planning and prioritization skills
 • Experienced with 2D and 3D CAD programs (Microstation ideal, but not a must)
 • Solid experience in design documentation of interior package documentation, including specialist joinery

Apply now by sending your cover letter, resume and brief portfolio, focusing on how you meet the above requirements to Henriette Senstius, Head of Communication, hes@plh.dk before 17th of September. Please mark your e-mail with ‘Interior Designer and your name’. Applications will be reviewed as we receive them.

7. September 2015 Udgivet i Nyheder

Kan du styrke vores projekteringsteams?

IMG_4919_web

Vi søger 2 erfarne projekteringsarkitekter og 2 konstruktører

Vi oplever en stor tilgang af opgaver og har brug for flere dygtige medarbejdere, der kan indgå i vores projekteringsteams på igangværende og kommende byggerier.

Vi vil lægge vægt på, at du som projekterings arkitekt har –

 • Minimum 3 års projekteringserfaring – gerne som sagsarkitekt
 • Erfaring med tegneprogrammer og gerne 3D projektering. Kendskab til Microstation er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med hovedprojektering

Vi vil lægge vægt på, at du som bygningskonstruktør har –

 • Erfaring med 3D projektering. Kendskab til Microstation er en fordel, men ikke et krav
 • Et godt kendskab til byggeteknik. En håndværksmæssig baggrund er en fordel, men ikke et krav

PLH har en helhedsorienteret tilgang til alle opgaver med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri.

Vi er på nuværende tidspunkt 67 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen.

Lønnen vil være efter gældende overenskomst.

Send din ansøgning med CV og portfolio til kommunikationsansvarlig Henriette Senstius – hes@plh.dk og navngiv venligst e-mailen med den stilling, du søger og dit navn. Søger du konstruktørstillingen, så medsend gerne dit eksamensbevis med karakterblad. Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger fredag den 25.09. 2015.

1. September 2015 Udgivet i Nyheder

Nye boliger på Strandlodsvej

strandlodsvej_dag_nyhed

I et område under forandring på Strandlodsvej på Amager, har PLH tegnet 35 boliger og 2 butikker, som bygger videre på kvarterets værkstedsprægede stemning og mangfoldighed. Rækkehusbebyggelsen indeholder både en renovering af en eksisterende ejendom og nybyggeri i 4 etager med lejligheder, der alle har egen gård eller taghave og varierer i størrelse fra ca. 120 m2 til 160 m2 og. Rækkehusenes markante tagformer er en moderne fortolkning af tidligere produktionsbygninger med de typiske skrå shedtage og facaderne har en lidt rå materialekarakter med galvaniserede stålplader som beklædning flere steder.

I kontrast til det mere rå udtryk udadtil, er alle indre gårdfacader, terrasser og værn beklædt med træ og espalierer, der giver gårdmiljøet varme og en mere menneskelige skala. Intentionen er, at gårdrummet inviterer beboerne udenfor og skaber liv og fællesskab omkring boligerne.

Se mere om projektet her

31. August 2015 Udgivet i Nyheder

Vi søger en netværksorienteret marketingsmedarbejder

plhfinal_uden-kantVi har brug for en ny medarbejder, der skal arbejde for en stærkere profilering af PLH overfor for nye kunder og samtidig øge bevidstheden markant om vores arbejde. Dit fokus vil være at markedsføre PLH overfor nøgleinteressenter, være ’front runner’ og understøtte vores forretningsudvikling.

Som led i denne markedsføring skal du hjælpe med at udvikle salgskulturen og styrke vores struktur omkring salget. Du skal derfor have kompetence indenfor markedsføring og salg. Endvidere bliver du ansvarlig for, at positionere PLH i relevante medier og arrangementer i samarbejde med den kommunikationsansvarlige. Det er en fordel, hvis du har et meningsfuldt netværk til beslutningstagere og en god fornemmelse af hvilke trends, der tegner sig i markedet.

Du vil referere direkte til partnergruppen omkring udviklingstiltag og strategiarbejde, og til dagligt arbejde i tæt dialog med den kommunikationsansvarlige.

Vi er et team på 60 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel, ambitiøs og tværfaglig arbejdsplads, hvor kommunikationsafdelingen spiller en central rolle.

Løn efter kvalifikationer.

Send din ansøgning til kommunikationsansvarlig – Henriette Senstius hes@plh.dk senest torsdag d. 27. august 2015

13. August 2015 Udgivet i Nyheder

Ny Trelleborg

Vikinge_palette_A
Vi er prækvalificeret til det nye oplevelses- og videncenter på Trelleborg med et stærkt team bestående af All atelier lorentzen langkilde, Gert Olsen Design, Rumle Hammerich, Søren Buus, GHB Landskabsarkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører.

I alt 51 ansøgere fra hele verden kæmpede om at komme igennem første fase af projektkonkurrencen og kun 5 arkitektteams blev udvalgt til at give konkrete bud på udformning af både arkitektur og udstillinger, så Ny Trelleborg kan blive en helstøbt kulturattraktion.

”Min forventning er, at vikingetidens borg ved Trelleborg modsvares af noget af det bedste, som nutidens arkitekter og udstillingsdesignere kan præstere, siger Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen.”

Vinderprojektet offentliggøres den 29. januar 2016 og det nye oplevelses- og videncenter på Ny Trelleborg forventes at stå klar i løbet af 2020.

Vi har vundet stor boligkonkurrence

HJULMAGERSTIEN

Vi har vundet konkurrencen om en ny boligbebyggelse på Remisevej på Amager, der er startskuddet til en større revitalisering af Urbanplanen. Bebyggelsen indeholder 60 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger for boligforeningen 3B, samt 1500 m2 kommunale funktioner – i alt ca 10.000 m2.

I samarbejde med Primus Arkitekter, MASU planning, Urbanist Niels Bjørn og Lemming & Eriksson, valgte vi at fokusere på den bymæssige vinkel i projektet for at kunne trække nogle helt grundlæggende by- og boligkvaliteter frem.

Om projektforslaget siger dommerkomiteen bl.a. – ”Ungdomsboligernes udformning som et delvist tårn tilføjer stedet en ny og særlig identitet, samtidig med at funktionerne i stueetagen giver byliv til pladsen. Her er tale om urbanitet og egenart i en kvalitativ bearbejdning, der løfter stedet ud af sin anonymitet og tilfører både form, rum og byliv. Det nye byrum er størrelsesmæssigt generøst og modtager den elegante slyngede udformning af parken på en fin måde. Ungdomsboligernes tårn er ikke alene stor urban kvalitet, men skaber også en god historie, der udtrykkes i form af et bymæssigt drivhus med et ur på toppen.”

Se mere af projektet her

 

Nyt besøgscenter til Harboe

Harboe

Harboe Bryggeriernes internationale rækkevidde bliver større og større, hvilket de ønsker at markere med et nyt besøgscenter i Skælskør. Her vil Harboe brande en stærk international platform, som et lokalt landmark med en unik placering ud til Skælskør Fjord.

Besøgscentret samler reception, kontorer, produktion, udstilling og mødecenter i ét hus, hvor oplevelser, events og backoffice aktiviteter kan styrke Harboes position.

Det er en bygning, der taler med sine omgivelser og er født ud af stedet med det spektakulære view ud over fjorden. Besøgscenteret kobler sig til Harboes eksisterende bygninger og fletter sig arkitektonisk ind i det maritime miljø, så identiteten på stedet bliver endnu stærkere.

Videre til anden fase af Ny Psykiatri Bispebjerg

Vi er et af tre vinderhold i første fase af projektkonkurrencen om et nyt psykiatrisk hospital på Bispebjerg i team med Friis & Moltke, Søren Jensen, SINTEF og Møller & Grønborg. Projektet er et gennemarbejdet bud på en ny bebyggelse med fokus på psykiatriens vision om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder, som vil give langt bedre vilkår for både patienter og medarbejdere.

Der var indbygget en række dilemmaer i projektkonkurrencen, som vi har taget stilling til og afbalanceret i arkitekturens løsninger – som fx hvordan får vi flest mulige sengestuer i stueplan med direkte adgang til haverum på et meget begrænset byggefelt.

”Det er netop i disse benspænd, at de bedste projekter har fundet deres originale løsning på de funktionelle forhold i samspil med et overbevisende arkitektonisk udtryk,” fortæller Lars Gaardhøj, formand for dommerkomitéen.

Dommerkomiteen har fremhævet forslaget fra vores team for at være roligt og velplaceret med en overskuelig indre funktionel disponering.

De tre vinderhold skal nu viderebearbejde forslagene og den endelige vinder bliver fundet i starten af 2016.

Læs mere om konkurrenceprojektet her

Læs mere om Ny Psykiatri Bispebjerg her

 

Vi har brug for en kommunikationsmedarbejder

kommunikation-web-saved

Vi har brug for en ny medarbejder i vores kommunikationsteam til at profilere PLH.  Vi søger en kreativ person med stærke kompetencer indenfor grafisk layout og skriftlig kommunikation. Du er vant til at udarbejde forskellige typer præsentationsmateriale og velbevandret på digitale platforme og sociale medier. En central del af dit arbejde vil bestå i udarbejdelse af prækvalifikationsmateriale, referenceprojekter og tilbud, så det er en stor fordel, at du har erfaring med dette fra tidligere arbejde i branchen.

Du vil arbejde i tæt dialog og sparring med den kommunikationsansvarlige og få en stor intern kontaktflade på tegnestuen. Udvikling og opdatering af web site, intranet og sociale medier hører også med til dit arbejdsområde, hvor du skal kunne operere ubesværet på den tekniske såvel som synlige flade. Vi er overbeviste om, at du behersker programmerne i Office og Adobe (minimum Indesign, photoshop og Illustrator) og har et godt kendskab til WordPress.

Herudover vil du også blive arrangør af vores brand-relaterede events og arrangementer.

Vi er et team på i alt 57 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel, tværfaglig arbejdsplads, hvor kommunikationsafdelingen spiller en essentiel rolle indadtil som udadtil.

Løn vil blive forhandlet efter kvalifikationer.

Send din ansøgning til kommunikationsansvarlig Henriette Senstius hes@plh.dk senest mandag d. 8. juni 2015

 

Tillykke til medarbejderne i Maersk Lyngby

I dag kan Maersk Drilling og Maersk Supply Service nyde deres første dag på en indbydende og dynamisk kontorarbejdsplads, der opmuntrer de 750 medarbejdere til samarbejde på tværs af virksomheden.

PLH har udviklet indretningskonceptet i tæt dialog med brugerrepræsentanter. Processen har sørget for at designet af arbejdspladsen er forankret i alle Maersk’s aktiviteter – opmuntrer til netværksarbejde og synliggør personalets kompetencer. De forskellige indretninger af arbejdsområderne er skabt for at fremme innovation og tilbyde et læringsmiljø for bæredygtig tænkning.

“Indretningskonceptet og valg af farver, stoffer og former er inspireret af Maersk’s visuelle identitet & brand og vigtige offshore referencer”, forklarer Bine Soelberg, designer på projektet. “I alle aspekter, er formålet med arbejdspladsen at fremme adfærden i forhold til essensen af Maersk’s kerneværdier”.

PLH har været ansvarlig for brugerproces og indretningsdesign, møbler, specialdesign og -belysning, way-finding samt beplantning. Maersk_drilling_PLHarkitekter

Er du vores nye kollega?

Vi har brug for flere dygtige og kreative arkitekter, der kan være med til at udvikle tegnestuens profil og vores projekter i alle faser. Vi vil lægge vægt på din sans for formgivning og dine konceptuelle evner -såvel som dine evner til at omdanne gode koncepter til konkret arkitektur. Vi vil gerne se en portfolio med projekter, der overbeviser om kvaliteter i hovedgreb, funktionalitet, oplevelse og materialitet.

Anden tegnestueerfaring, konkurrenceerfaring og det, at du mestrer 3D visualisering og grafisk kommunikation tæller positivt.

PLH har en helhedsorienteret tilgang til arkitekturen med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri. Vi er på nuværende tidspunkt 57 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen.

Lønnen vil være efter gældende overenskomst.

Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger fredag den 12.06. 2015. Herefter får alle ansøgere endeligt svar.

Send din ansøgning med CV og portfolio til kommunikationsansvarlig Henriette Senstius – hes@plh.dk

Flow og fleksibilitet på Aalborg Havnefront

Vi ønsker Alfa Laval tillykke med det nye hus i Aalborg, der har taget i mod de godt 300 medarbejdere, der er flyttet til den nye arbejdsplads på den østlige del af Aalborg Havnefront. Alfa Laval spiller en stor rolle i den maritime branche med produktion af komponenter til bl.a. skibsindustrien, hvilket har været oplagt at signalere i huset, der har mange referencer til den maritime verden og historie.

Huset samler medarbejderne i et lyst, venligt og ligefremt hus, hvor alle sidder ’lige godt’ og føler sig velkommen overalt. Flow og fleksibilitet er nøgleordene i disponeringen af huset med en åbenhed i planerne, der inviterer medarbejderne til at færdes alle vegne og som gør det let at tilpasse arbejdspladserne, når nye behov opstår.

Bygningen er opført for TK Development og PensionDanmark, mens Alfa Laval er langtidslejer.

Se mere om huset her

Alfa_laval

Maritimt besøgscenter i Norge

Den åbne internationale arkitektkonkurrence om et nyt maritimt besøgscenter, er afgjort og det vindende forslag er blevet valgt.

Se vores bud på besøgscentret i Randaberg der ligger i smukke og barske omgivelser mellem hav og vand lidt nord for Stavanger.

Maritimt_besogscenter

In-situ prisen 2015

PLH_DSV_Mads-Frederik-03

Vi har vundet in-situ prisen 2015 sammen med DS Flexhal for DSV i Hedehusene. En enig dommerkomité i Dansk Beton/Fabriksbetongruppen har belønnet os for en ”meget bevidst og forfinet anvendelse af synlig beton i DSV”. Prisen uddeles hvert år til firmaer, der har stået for unikt arbejde med den pladsstøbte beton og som har udfordret materialets formbarhed og potentiale. I DSV’s hovedkvarter er receptionen, væggene omkring det forsænkede atriumgulv i stueetagen og store møbel-elementer, formet i bløde kurver af in-situ støbt beton. Indvendigt har betonen en lys og voksbehandlet finish, mens den pladsstøbte betonbelægning udenfor huset er udført i en mere rå udgave.

”Samlet set er det således lykkedes for arkitekt og udførende at skabe en bygning, hvor betonens stoflighed indgår på linje med de øvrige materialer i den arkitektoniske bearbejdning, og hvor den fysiske nærhed og visuelle kontakt med betonen er helt afgørende for den samlede oplevelse” lyder det fra dommerkomitéen.

”I samarbejde med ingeniørfirmaet Moe, GHB landskabsarkitekter og ikke mindst en engageret bygherre, har PLH og DS Flexhal skabt et smukt, imødekommende og velfungerende kontorhus. Den velovervejede, forfinede og selektive brug af pladsstøbt beton er et fremragende eksempel på den pladsstøbte betons mange muligheder,” siger Jesper Gottlieb (Gottlieb Paludan Architects) som formand for dommerpanelet.

Se mere om huset her

 

Vi søger erfarne bygningskonstruktører og arkitekter

Vi oplever en stor tilgang af opgaver og har brug for flere dygtige arkitekter og konstruktører, der kan indgå i vores projekteringsteams på igangværende og kommende byggerier. Både arkitekt- og konstruktørstillingen kræver, at du har minimum 5 års projekteringserfaring med solidt kendskab til hovedprojektering, herunder 3D projektering.

PLH har en helhedsorienteret tilgang til alle opgaver med fokus på brugernes oplevelser, øje for stedets kvaliteter og respekt for projektets økonomiske ramme. Erhverv, skoler, kultur- og sundhedsbyggerier, boligbebyggelser, renoveringer og infrastruktur hører til de områder vi arbejder med og i alle byggeriets faser, fra idé til færdigt byggeri. Vi er på nuværende tidspunkt 57 medarbejdere, der lægger vægt på at have en uformel tone og tværfaglig synergi på tegnestuen.

Lønnen vil være efter gældende overenskomst.

Vi tager løbende egnede ansøgere til samtale og lukker for ansøgninger onsdag den 25.03. 2015. Herefter får alle ansøgere endeligt svar.

Send din ansøgning med CV, portfolio og eksamensbevis (konstruktør) til kommunikationsansvarlig Henriette Senstius – hes@plh.dk